Flugtveje, alarmer og alenearbejde

Flugtveje og alarmer skal være i orden, hvis du arbejder et sted, hvor der er risiko for trusler og vold. Der skal desuden være en særlig opmærksomhed på alenearbejde, udearbejde og arbejde i borgerens hjem.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Alarmer

I Arbejdstilsynets ’Vejledning om vold’ fremgår det, at hvis der er en særlig risiko for vold i arbejdstiden, kan det være nødvendigt at have tekniske hjælpemidler som kalde- og alarmsystemer. For at forebygge en optrapning af en eventuel voldsepisode er det vigtigt, at medarbejderne kan aktivere udstyret enkelt og diskret.

Flugtveje

I Arbejdstilsynets vejledning fremgår, at arbejdsgiveren skal sikre, at der er et tilstrækkeligt antal flugtveje, hvor det er nødvendigt. Det skal være nemt for medarbejderne at komme væk fra arbejdspladsen, hvis der er risiko for vold. Det kan endvidere være relevant at overveje, om der er den optimale afskærmning mellem medarbejderne og borgere, for eksempel i form af skranke eller splintfrit glas.

Alenearbejde

Arbejdstilsynets vejledning præciserer, at hvis en medarbejder er alene i en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdsgiveren planlægge arbejdet, så den særlige fare kan imødegås. Kan den særlige fare ikke imødegås, må medarbejderen ikke arbejde alene.

Et eksempel er arbejdet med borgere, der er kendt for voldelig adfærd over for personalet, og hvor det kun er muligt at sikre medarbejderne mod vold ved at være flere medarbejdere til at håndtere og nedtrappe konfrontationer.

Arbejdsgiveren skal sørge for at fastlægge, i hvilke situationer og hvornår det er nødvendigt, at flere medarbejdere varetager kontakten med borgere.

Arbejdsgiveren skal også sørge for at fastlægge, hvilke forholdsregler der skal tages, når medarbejderne på egen hånd varetager kontakten. Det kan for eksempel være hensigtsmæssigt at have en anden medarbejder klar i nærheden af det lokale, hvor kontakten med borgeren foregår, så vedkommende kan tilkaldes, hvis der skulle blive brug for det.

Udearbejde og arbejde i borgerens hjem

Medarbejdere, der arbejder i udgående funktioner, skal trygt kunne tage af sted.

Udgående arbejde kan for eksempel være gadeplansarbejde, hvor mødet mellem medarbejdere foregår på gaden eller på offentlige mødesteder. Det kan også være møder og tilsynsbesøg der foregår på institutioner, og endelig kan medarbejder være på besøg i borgerens eget hjem.

Der kan være brug for særlige retningslinjer og særlige kompetencer til risikovurdering og konflikthåndtering. Desuden bør der være et særligt fokus på, hvordan I nemt kan registrere og lære af ubehagelige episoder ved udearbejde.

Det er en god idé at have opmærksomhed på situationerne både før, under og efter medarbejderens kontakt til borgeren, hvad enten kontakten foregår på gaden, på andre arbejdspladser eller i borgerens private hjem.

Læs BFA Velfærds særlige vejledning om forebyggelse af vold ved udearbejde Arbejd trygt ude.

Der er også udgivet et nøglekort med en lommeversion af modellen, som man kan have med sig som en påmindelse om, hvad man skal tænke over før, under og efter en opgave ude.

BFA Velfærd har desuden udgivet en særlig vejledning til social- og sundhedsområdet om At arbejde i borgerens hjem.

Vejledningen sætter fokus på de dilemmaer, som man som medarbejder kan opleve, når der både skal tages hensyn til borgeren og til ens eget arbejdsmiljø. Vejledningen giver eksempler på konkrete redskaber, der kan bidrage til løsning af, hvordan medarbejderne kan håndtere situationer, der opstår i borgerens hjem.

Vejledningen er rettet til arbejdsmiljøgruppen, og hvordan arbejdsmiljørepræsentant og leder kan arbejde systematisk med denne udfordring.

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.