Højere individuel arbejdstid

Hvis der skal diskuteres højere individuel arbejdstid på din arbejdsplads, er her nogle gode råd:

 1. Sørg for at få emnet diskuteret grundigt i klubben.
 2. Højere individuel arbejdstid er en helt frivillig mulighed både for klubben og for den enkelte. Så det er helt i orden, hvis klubben ikke er interesseret i at indgå en aftale. Det er også i orden, hvis man kun vil indgå en aftale for nogle bestemte afdelinger/ områder.
 3. Der skal tages stilling til, om en aftale nødvendigvis skal gælde alle.
 4. Husk at aftale et gensidigt opsigelsesvarsel af aftalen mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen og på den individuelle aftale mellem ledelse og medarbejder.
 5. Der skal tages stilling til, om de individuelle aftaler om højere individuel arbejdstid automatisk er opsagt, hvis rammeaftalen opsiges.
 6. Det er frivilligt for den enkelte medarbejder at indgå individuel aftale om højere individuel arbejdstid. Vær’ derfor sikker på, at ingen presses til at indgå aftaler.
 7. En individuel aftale om højere individuel arbejdstid er en ændring af ansættelsesvilkårene og der bør derfor udfærdiges et tillæg til ansættelsesbrevet.
 8. Undgå, at nyansatte føler sig presset til at indgå aftaler ved fx at aftale, at højere individuel arbejdstid først kan aftales efter 3 måneders ansættelse. En stilling kan ikke slås op med mere end 37 timer.
 9. Husk at arbejdsgiveren har pligt til at undersøge, om der er deltidsansatte, der ønsker at komme på fuld tid, da de har førsteret til de ”ledige” timer.
 10. Overvej, om højere individuel arbejdstid vil give problemer i forhold til flekstid eller overarbejde. De ekstra timer skal for den enkelte placeres som en udvidelse af den fastsatte daglige arbejdstid, men kan selvfølgelig være omfattet af fleksreglerne.
 11. Det skal fremgå af rammeaftalen, at højere individuel arbejdstid ikke kan erstatte overarbejde, dvs. at der fortsat skal betales overarbejdsbetaling for beordret arbejde udover den fastsatte arbejdstid på de enkelte dage.
 12. Som udgangspunkt er arbejdet til almindelig timeløn. Der kan naturligvis indgås aftale om, at den timeløn suppleres med fx funktionsløn for ekstra timer, så der betales mere end den almindelige timeløn.

Kontakt