Klub og lønstrategi

Inddrag klubben så meget som muligt i forhandlingsforløbet. Kravene til lønforhandlingen står stærkere, når hele klubben står bag. Åbenhed kan også medvirke til at undgå intern splid.

Klubbens rolle

Tillidsrepræsentanten taler på vegne af klubben, og derfor er det vigtigt, at klubben er aktiv og drøfter de emner, som tillidsrepræsentanten skal forhandle om.

Klubben skal formulere et mandat, som er den ramme, tillidsrepræsentanten skal tage udgangspunkt i.
» Læs mere om, hvordan man kan udarbejde et mandat.

Klubbens medlemmer har selv ansvar for og interesse i, at tillidsrepræsentanten bliver udstyret med viden og gode argumenter, som kan være med til at få kravene igennem i forhandlingerne.

Der er forskellige traditioner for, hvordan klubmedlemmerne inddrages i forhandlingsforløbet. Det er en god idé, at drøfte forventningerne til inddragelse på et klubmøde – også TR´s forventninger til klubmedlemmernes bidrag.

Mange tillidsrepræsentanter indhenter individuelle lønforslag fra kollegaerne inden lønforhandlingerne. Her kan du downloade et eksempel på et skema til indhentelse af individuelle lønforslag. Skemaet henviser til principperne i kommunens/regionens lønpolitik samt klubbens vedtagede lønstrategi, hvilket kan være med til at skærpe begrundelserne for de individuelle lønforslag.

Du kan gemme skemaet og rette det til, så det passer til din arbejdsplads.

Lønstrategi

Når man skal have afklaret, hvilke krav og forventninger medlemmerne har, er et klubmøde inden forhandlingerne et godt forum. På klubmødet kan det drøftes, hvordan klubben skal arbejde for at opnå de bedste resultater. Det kan for eksempel handle om at:

  • informere gensidigt mellem tillidsrepræsentanten og klubben
  • indsamle oplysninger til at understøtte klubbens krav
  • forberede egne ønsker eller krav
  • prioritere krav
  • inddrage regionskonsulenten i klubbens forberedelse
  • koordinere krav eller forhandlinger med andre faggrupper på arbejdspladsen
  • give tillidsrepræsentanten mandat til forhandlingerne
  • aftale, hvordan tillidsrepræsentanten skal informere klubben (f.eks. mail, post eller opslag)

DS anbefaler, at klubben også drøfter en lønstrategi. En lønstrategi er en beskrivelse af langsigtede mål for gruppens løn og lønudvikling. Det er også en beskrivelse af hvilke strategier der kan anvendes/hvilke kortsigtede mål der skal sættes for at opnå de mere langsigtede mål. En lønstrategi kan for eksempel indebære et langsigtet mål om forhøjelse af grundlønnen for alle og en strategi/kortsigtet mål om, at en afgrænset gruppe skal have forhøjet grundlønnen ved de kommende forhandlinger.

Inspiration

DS har udarbejdetinspirationsmateriale til at arbejde med lønstrategi i klubben. Materialet består af et sæt kort med forskellige problemstillinger om løn, der kan bruges til at få tydeliggjort hvilke problemstillinger, klubben særligt er optagede af. Endvidere er der et skema til brug for udformning af lønstrategien og til drøftelser i klubben.

Inspirationsmateriale

» Lønstrategikort
» Spilleregler til lønstrategikort
» Skabelon til lønstrategi
» Eksempel på lønstrategi

Du kan også hente inspiration i din region til, hvordan materialet bruges og til hvordan du i øvrigt kan sætte lønstrategi på dagsordenen.

Kontakt