OK21-krav

Her kan du se de krav, som Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet med regioner, kommuner og staten

OK21-krav på det kommunale og regionale område

Her kan du læse de krav, som Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet med regioner og kommuner

DS’ specielle OK21-krav til KL og RLTN

De specielle krav er de krav, som udelukkende retter sig mod DS’ overenskomst, og som DS selv forhandler. Dette er i modsætning til de generelle krav, som forhandles af Forhandlingsfællesskabet. De specielle krav blev udvekslet 15. december med hhv. KL og RLTN (Regionernes Lønnings- og taktnævn, Danske Regioner)

» Læs DS’ specielle krav til KL
» Læs DS’ specielle krav til RLTN

Forhandlingsfælleskabets generelle OK21-krav til KL og RLTN

De generelle krav er fagbevægelsens samlede krav til de rammer, arbejdet skal foregå inden for. En lang række faglige organisationer indsender deres forslag til Forhandlingsfællesskabet, som så forhandler de generelle krav på vegne af de over en halv million lønmodtagere, som fællesskabet repræsenterer.

» Læs forhandlingsfælleskabets generelle krav til KL
» Læs forhandlingsfælleskabets generelle krav til RLTN (Regionernes Lønnings- og taktnævn, Danske Regioner)

KL’s krav til socialrådgivere og socialformidlere

» Læs KL’s krav til socialrådgivere og socialformidlere

RLTN’s krav til DS

» Læs RLTN’s krav til DS

KL’s krav til Forhandlingsfællesskabet

» Læs KL’s krav til Forhandlingsfællesskabet

RLTN’s krav til Forhandlingsfællesskabet

» Læs RLTN’s krav til Forhandlingsfællesskabet

OK21-krav på det statslige område

Her kan du læse de krav, som Dansk Socialrådgiverforening har udvekslet med staten

Krav stillet mellem CFU og medarbejder- og kompetencestyrelsen

» Læs CFUs krav til medarbejder- og kompetencestyrelsen
» Læs Medarbejder- og kompetencestyrelsens krav til CFU

Organisationsaftalen for socialrådgivere i staten

» Læs DS’ krav til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fremsat via CO10
» Læs Medarbejder- og kompetencestyrelsens krav til DS fremsat via CO10

Organisationsaftalen for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser(herunder SOSU-skoler)

» Læs DS’ krav til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fremsat via CO10/LC
» Læs Medarbejder- og kompetencestyrelsens krav til DS fremsat via CO10/LC

» Læs arbejdstidsaftale for lærere på SOSU-skoler, indgået januar 2021 (Forliget kommer til at indgå i det samlede CFU-forlig ved OK21, og vil derfor blive en del af det samlede resultat ved OK21).

Organisationsaftalen for undervisere ved erhvervsakademier og professionshøjskoler

» Læs DS’ krav til Medarbejder- og kompetencestyrelsen fremsat via CO10/LC
» Læs Medarbejder- og kompetencestyrelsens krav til DS fremsat via CO10/LC

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.