Tjek dit stressniveau

Vi føler os alle stressede i perioder. Men er du i tvivl, kan du prøve et test og få svaret. Læs også om symptomerne på stress.

Prøv stresstesten

På Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) hjemmeside er der en stresstest, hvor man kan gå ind på deres hjemmeside og teste sit stressniveau.
» Prøv stresstesten

Stresssymptomer

Der er mange forskellige symptomer på stress.

Stress viser sig med forskellige fysiske, psykiske og sociale symptomer. Det er forskelligt fra person til person, hvilke stresssymptomer man kan udvikle, og hvor meget de fylder.

Bemærk, at de enkelte symptomer også være udløst af andre forhold end stresspåvirkninger. Tal med din læge hvis du er i tvivl.

FysiskePsykiskeAdfærdsmæssige
HovedpineUlystSøvnløshed
Rysten på hænderneTræthedMistet overblik
HjertebankenIndre uroHyperventilation
SvimmelhedHukommelsesbesværFølelseskulde
Trykken for brystetKoncentrationsbesværIndesluttethed
MavesmerterRastløshedVrede
Hyppig vandladningIrritabilitetAggressivitet
DiarréAngstNedsat præstationsevne
SmerterNedsat humoristisk sansUbeslutsomhed
Nedsat sexlystFølelse af udmattelseØget brug af stimulanser
Hyppige infektionerDepressionÆndrede kostvaner
Forværring af kronisk sygdomLav selvfølelseSygefravær
StøjfølsomhedLet til tårer

Listen er inspireret af Bo Netterstrøm

Stresstrappen

Malene Friis-Andersen og Marie Kingston har udviklet en model, som giver en god forståelse af forskellige stress- og effektivitetsniveauer.

De fem niveauer kaldes for tempereret, opvarmet, overophedet, nedsmeltet og udbrændt:

Tempereret: Krav og ressourcer er balanceret. Høj aktivitet og potentiel kvalitet. Motivation. Faglig engagement. Arbejdsglæde og følelse af kontrol.

Opvarmet: Begyndende pres. Kvaliteten reduceres en smule. Tendens til uklarhed og manglende overblik. Risiko for konflikter i teamet. Begyndende stresssymptomer, fx spise, gå og tale hurtigere, irritabilitet.

Overophedet: Vedvarende pres. Oplevelse af manglende kompetencer. Tro på egne evner forsvinder. Dårlig prioritering og flere fejl.  Stressymptomer, fx søvnbesvær, hoved- og mavepine, manglende energi, bekymringer.

Nedsmeltet: Langvarigt pres. Ineffektivitet. Brandslukning. Lav trivsel, trsthed. Sygefravær. Alvorlige stresssymptomer: Fysiske og psykiske sammenbrud.

Udbrændt: Massivt og langvarigt pres. Kognitivt og følelsesmæssigt flad og udbrændt. Markant nedsat arbejdsevne. Typisk langtidssygemelding.

» Her kan du se modellen grafisk sat op

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.