Gode råd til stresssygemeldte

9 gode råd til dig, som er blevet syg på grund af arbejdsrelateret stress.

Kontakt din læge

Hvis du er blevet syg på grund af stress på arbejdet, bør du straks kontakte din læge.

Det er vigtigt at få undersøgt dine symptomer og få hjælp. Det skal undersøges, om du er blevet syg på grund af dit arbejde – eller om du måske fejler noget, der skyldes noget helt andet.

Det kan være en god idé at få din læge til at henvise dig til undersøgelse på Arbejdsmedicinsk klinik, som er eksperter i at undersøge og vurdere, om der er sammenhæng mellem sygdom og arbejde.

Kontakt din arbejdsplads

Kontakt din leder samt din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant, så de ved, at du er sygemeldt på grund af stress og for at høre, om arbejdspladsen har særlige tilbud til stresssygemeldte, for eksempel psykologbehandling.

Aftal med arbejdspladsen med hvem, hvordan og hvor tit, I skal holde kontakt under din sygemelding.

Pas på dig selv under din sygemelding

Stressreaktioner er meget forskellige fra person til person, så det er vanskeligt at give råd, der kan omfatte alle. Her er dog nogle få gode råd, som de fleste vil kunne bruge:

  • Sørg for at få frisk luft og sollys hver dag i form af for eksempel en gåtur i naturen eller ved havearbejde
  • Få en god nats søvn og sørg for en stabil døgnrytme
  • Husk at hvile, og stil ikke for mange krav og opgaver til dig selv
  • Start stille og roligt op med motion. Cykling, løb, svømning, dans og boldspil er bedst til at få stresshormonerne ud af kroppen

Det er individuelt forskelligt, hvor lang tid man kan være syg på grund af stress. Der er heller ingen anvisninger på, hvor længe man normalt bør være sygemeldt.

Få behandling

Det er ikke nok at hvile. Stresssymptomer skal behandles, og du skal rustes til at komme tilbage til arbejdet:

  • Bed din læge om at blive grundigt undersøgt fra en start. Skyldes dine symptomer en fysisk sygdom, en psykisk lidelse, sorg eller en overbelastning på grund af stress? Det kan man ikke selv vurdere. Jo hurtigere du bliver afklaret, jo hurtigere kan lægen henvise dig til den rette behandling.
  • Hvis din læge siger at du er stresset, så bed om at bliv henvist til et samtaleforløb

Vær opmærksom på, at den behandler, som du vælger, skal have gode og solide kompetencer til at kunne hjælpe dig.

Læs mere om psykologbehandling på Sundhed.dk, og find kliniske og arbejds- organisationspsykologer her www.psykologeridanmark.dk.  Tjek også dine private forsikringer. Mange har en sundhedsforsikring, der indeholder psykologbistand i særlige situationer.

Vær opmærksom på, at mange arbejdsmedicinske klinikker har tilbud om stressbehandling. Tal med din læge om at blive henvist. Du kan også høre hos sagsbehandleren i din bopælskommune, om kommunen har et gratis behandlingstilbud til stressramte.

Deltag i sygefraværssamtalerne på arbejdspladsen

Din arbejdsgiver har pligt til at indkalde dig til en sygefraværssamtale inden fire uger efter din sygemelding. DS anbefaler, at du deltager i samtalen. Tag gerne en bisidder med – f.eks. din tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvis du på grund af dit helbred ikke kan klare at deltage i samtalen, så meld ikke afbud uden din læges opbakning hertil.

Hvis du er sygemeldt i længere tid, skal du orientere dig i Dansk Socialrådgiverforenings gode råd til sygemeldte.

Trap langsomt op når du skal tilbage på arbejdet

Når du skal tilbage på arbejdet efter en stresssygemelding, er det vigtigt, at du og din leder – og eventuelt arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant sammen udarbejder en plan for din tilbagevenden.

  • Der er erfaring for, at en god model for tilbagevenden efter stresssygemelding er, at man begynder med både reduceret antal arbejdsdage og med reduceret daglig arbejdstid
  • Først trapper du det antal dage op, du arbejder og senere trapper du op til fuld daglig arbejdstid. For hver gang du trapper op, skal du være stabil, før du går til næste trin
  • Det er tilrådeligt at starte med rutineprægede arbejdsopgaver og undgå opgaver, der kræver stort overblik, koncentration, eneansvar og deadlines

Det er vigtigt, at du og din leder har en løbende dialog under opstartsforløbet, og at der bliver fulgt op på, hvad der er aftalt – både med arbejdstid – og opgaver. Måske skal planen for tilbagevenden justeres undervejs. Involver din arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant i opfølgningen.

Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aalborg Universitetshospital har udarbejdet en guide med en beskrivelse af, hvordan man kan tilrettelægge en god tilbagevenden til arbejdet med langsom optrapning af passende arbejdsopgaver.

Anmeld arbejdsskade

Hvis du er blevet syg som følge af dit arbejde, har din praktiserende læge pligt til at anmelde sygdommen til Arbejdstilsynet som en arbejdsskade, det vil sige som en formodet erhvervssygdom. Den bliver dermed registreret i Arbejdstilsynets statistikker over anmeldte erhvervssygdomme.

Bemærk dog, at stresssygdomme ikke er en anerkendt arbejdsskade, så derfor giver en anmeldelse af en stresssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring normalt ingen erstatning. Der er dog undtagelser. F.eks. PTSD og hjertesygdom eller depression, hvis man har været udsat for særligt belastende forhold på sit arbejde.

Læs mere om arbejdsskader

Bidrag til stressforebyggelsen

Din arbejdsplads bør tage ved lære af din stresssygemelding, for at undgå at noget lignede sker for andre af dine kolleger. Din arbejdsmiljørepræsentant og din arbejdsmiljøansvarlige leder har en særlig opgave med at holde øje med, om retningslinjerne om forebyggelse af stress fungerer godt nok, eller om de skal justeres.

Få hjælp i Dansk Socialrådgiverforening

Hvis du er i tvivl om dine handlemuligheder og rettigheder under en stresssygemelding, eller hvis dit job er i fare, så skal du kontakte din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Stresssygdom skyldes en overbelastning af din krop og dit hoved. Men det er ikke nok at hvile. Du skal også have behandling.

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.