Mere fag og arbejdsglæde – konkrete erfaringer søges

Har I brugt Dansk Socialrådgiverforenings materialer om ’Mere fag og arbejdsglæde’, og fået et godt udbytte? DS vil gerne høre om jeres konkrete erfaringer.

DS’ materialer om ’Mere fag og arbejdsglæde har været distribueret til interesserede TR, AMiR og ledere igennem en længere periode. I foråret gennemførte vi en undersøgelse, der viste, at mange af jer var rigtig glade for materialet og har gjort brug af det.

Hvis I på jeres arbejdsplads kunne tænke jer at fortælle om jeres erfaringer og udbytte – eventuelt anonymt – så kontakt DS’ arbejdsmiljøkonsulent Elisabeth Huus Pedersen, ehp@socialrådgiverne.dk. Vi vil gerne bruge jeres gode historie som case i den fortsatte formidling.

Hjemmesiden er opdateret

Alt materialet kan nu findes på www.socialraadgiverne.dk/merefagogarbejdsglaede. Der er introduktion til:

  • Dialogspillet ’Mere fag og arbejdsglæde’
  • Løsningskataloger med metoder og redskaber
  • Vejledende standarder for faglighed og arbejdsmiljø
  • Inspiration til konkrete fremgangsmåder
  • Tips til trio-samarbejde
  • Fortællinger fra arbejdspladserne