Ingen ændringer i MED-systemet med ny hovedorganisation

Pr. 1. januar fik vi ny hovedorganisation – Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Men det ændrer ikke ved, hvordan pladserne fordeles i MED.

LO og FTF er som bekendt blevet til Fagbevægelsens Hovedorganisation. Det skete 1. januar 2019, og i den forbindelse har vi i nyhedsbrevet til tillidsvalgte i november 2018 informeret om, at sammenlægningen ikke har betydning for MED-systemet.

Før jul blev alle kommuner og regioner ligeledes orienteret igennem Fagbevægelsens Hovedorganisation, som har udsendt følgende:

”Den 1. januar 2019 etableres Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, ved en sammenlægning af LO og FTF.

Der sker ingen ændringer i MED-systemet i forbindelse med denne sammenlægning.

Der er mellem de nuværende LO- og FTF-organisationer politisk enighed om at fastholde de nuværende hovedorganisationsgrupper i MED-systemet. Sammenlægningen har derfor ingen betydning for MED-systemet, for MED-systemets valggrupper og for fordelingen af repræsentanter i udvalg.

Der skal heller ikke foretages valg eller udpegning i MED-systemet på grund af sammenlægningen. Valgperioderne i MED-systemet fortsætter altså som hidtil i henhold til den lokale MED-aftale.”

Vil du læse mere om den nye hovedorganisation så kig med her.