Vågn til kamp af jer dvale

Gør det til en kollegial eller familiær begivenhed at troppe op og få vist socialrådgiveransigtet, når der er noget at kæmpe for.

REGIONSLEDER: Massive nedskæringer på velfærden. Lovgivning og management-styring, der spænder ben for fagligheden. Alt for store sagsbunker og et presset arbejdsmiljø. Der er nok at reagere på for Dansk Socialrådgiverforening – både på den fagpolitiske og den socialpolitiske arena. Meget af det vil vi tale ekstra højt om den 1. maj, på Arbejdernes Internationale Kampdag – dagen, hvor vi også kræver, at arbejderen vågner til kamp af sin dvale.

I DS tager vi dagligt kampen op gennem lobbyisme for bedre lovgivning, medieoptrædener om alt fra kontanthjælpsreformer til psykisk arbejdsmiljø og aktiviteter fra tillidsrepræsentanter og socialrådgiverklubber, der søger at påvirke rammerne lokalt og regionalt. Men på én front er vi ikke særligt tydelige: Der er langt mellem socialrådgivere, der demonstrerer på gader og stræder.

Regionsbestyrelsen i Region Øst har besluttet at bakke tydeligt op om socialrådgiverklubber, der laver aktiviteter i regi af græsrodsbevægelsen ”Velfærdsalliancen”, som er sat i verden i protest mod nedskæringer i velfærden og blandt andet opfordrer til demonstrationer foran alle landets rådhuse og sygehuse den 10. maj. Det gør vi, fordi det skal være tydeligt ikke kun for Folketinget, men også for kommunal- og regionspolitikerne, når medarbejderne på deres område mener, at tingenes til stand bør ændres – ikke mindst i et valgår. Og vi gør det, fordi Velfærdsalliancen kan fungere som paraply for et tættere samarbejde på tværs af grupper, der har viden om og hverdagsoplevelser med tilstanden i Velfærdsdanmark.

Ja, det kan være svært at se, hvordan demonstrationer skulle have påvirket økonomien og lovgivningen på velfærdsområderne de seneste år. Men undtagelsen er til at tage at føle på: Velfærdsalliancens kampagne og demonstrationer foran 74 rådhuse sidste forår lagde et betydeligt pres på KL og regeringen, som i sidste ende måtte opgive sit krav om et kommunalt ”Omprioriteringsbidrag” – en grønthøster, der ville have kostet kommunerne over 7 mia. kroner. (Det blev dog erstattet af et ”Moderniserings- og effektiviseringsprogram” på den halve størrelse – så kampen er ikke vundet endnu!)

Det kan også være svært at finde tid og energi til at stå foran Køge Rådhus en onsdag kl. 17. Men tænk på det sammenhold og den gejst man mærker ved at stå blandt mange, der kæmper for det samme – oven i købet et sted, hvor man må råbe højt.

Gør det til en kollegial eller familiær begivenhed at troppe op og få vist socialrådgiveransigtet, når der er noget at kæmpe for. Mange af os går i store optog 1. maj – lad os prøve at finde gejsten på nogle af årets andre dage også.

 

Rasmus Hangaard Balslev er formand for Dansk Socialrådgiverforening Region Øst.