Studievejleder giver tips: Sådan kommer du godt i gang

Studievejleder Mette Spendrup har mange års erfaring med at vejlede socialrådgiverstuderende. Her giver hun tips til, hvordan man kommer godt i gang med studiet.

De første uger på socialrådgiverstudiet er tæt pakket med sociale og faglige arrangementer, der skal fordøjes sideløbende med nye undervisere og studiekammerater. Men selv om den første tid kan føles hektisk, kan man med fordel forsøge at prioritere disse arrangementer, opfordrer Mette Spendrup, socialrådgiver og studievejleder på VIA University College’s socialrådgiveruddannelse i Aarhus:

– Tiden, hvor alt er nyt, og der hele tiden afholdes arrangementer, er forholdsvist kortvarig. Så jeg vil opfordre nye studerende til at møde op til de forskellige events. Og så skal de huske, at de altid kan spørge deres tutorer til råds i introperioden.

Studieformen på socialrådgiverstudiet adskiller sig væsentligt fra de gymnasiale uddannelser, hvor de studerende har været vant til at kunne læse alt i detaljen. Netop denne forskel udfordrer ofte nye studerende, fortæller Mette Spendrup.

– Så tager vi en snak om, hvordan man kan strukturere sit studie, hvilke læsninger, man skal gå i detaljen med, og hvad man bare skal forstå i store træk. De studerende skal ikke fortvivle, hvis de ikke kan nå at læse alt i detaljen, siger hun.

Vær forberedt på at tage ansvar

De årelange besparelser på de danske professions- og universitetsuddannelser har medført en undervisningsform, der stiller store krav til de studerendes selvstændighed og disciplin – dette gælder også på socialrådgiveruddannelsen, fortæller Mette Spendrup.

– Ofte foregår undervisningen på store hold, så det er helt normalt, at studerende og undervisere ikke har en tæt relation til hinanden, som man for eksempel har i gymnasiet. Det betyder, at man som studerende i langt højere grad er ansvarlig for sin egen læring og for studieforløbet.

Den erfarne studievejleder opfordrer nye socialrådgiverstuderende til at sætte sig grundigt ind i studieordningen og modulplanen hele vejen igennem uddannelsen:

– Informationer kan findes på de studerendes intranet, og de giver en vigtig forståelse for, hvordan uddannelsen hænger sammen, og hvad man skal lære på hvert enkelt semester og modul.

En anden kilde til usikkerhed – og til tider frustration for de studerende – er arbejdet i studiegrupperne, fortæller studievejlederen:

– Generelt vil jeg råde alle til at forventningsafstemme internt i grupperne og indgå en kontrakt om, hvordan man går til studierne. Gruppearbejde og –eksamener er en afgørende del af socialrådgiverstudiet, så det er vigtigt, at man sammen sætter rammer for, hvordan man går til gruppearbejdet.

Erfaring med socialt arbejde en fordel

Mette Spendrup vurderer også, at det kan være en fordel at have fået lidt erfaring med socialfagligt arbejde allerede inden studiestart – eksempelvis via frivilligt arbejde.

– De studerende, som kommer i tvivl om, hvor vidt socialrådgiveruddannelsen nu også er det rigtige for dem, kommer oftest direkte fra en ungdomsuddannelse. Fremdriftsreformen, som presser mange unge til hurtigt at starte på en uddannelse, har ikke ligefrem gjort den situation bedre. Derfor kan det være en god idé at få lidt erfaring med socialt arbejde så hurtigt som muligt.

Har man som ny studerende ikke sådanne erfaringer, kan der dog være hjælp at hente på skolerne:

– VIA UC og flere andre skoler indgår i praksisrettede socialfaglige projekter, som de studerende kan melde sig til. Det er en god idé at undersøge, især hvis man ikke har socialfaglig erfaring i forvejen.

Oftest er information om sådanne projekter tilgængelig på de studerendes intranet, ligesom tutorer og undervisere bør have viden om dem, fortæller Mette Spendrup.


10 gode råd til nye studerende

  • Få gerne erfaring med socialfagligt arbejde allerede inden studiet. Alternativt kan man søge erfaringen tidligt på studiet.
  • Lad dig ikke slå ud, selv om den første tid på uddannelsen kan være hektisk.
  • Engagér dig fagligt og socialt – det har stor betydning for studieglæde og trivsel.
  • Brug studiets intranet til at finde information om studieordningen og modulplanen – og læs dem grundigt, så du har indsigt i uddannelsens opbygning.
  • Prioritér og strukturér din læsning efter studiets krav – ikke alt skal læses i detaljen.
  • Lav forventningsafstemning internt i din studiegruppe og hold hinanden op på jeres aftaler.
  • Engagér dig i praktikken, det kan muligvis føre til studie- vikar- eller fast job senere.
  • Bevar din nysgerrighed undervejs i praktikken og få gavn af dine færdiguddannede kollegers viden.
  • Udnyt uddannelsens bredde og vælg fag inden for flere forskellige områder.
  • Hvis du overvejer at tage en kandidatuddannelse efter din socialrådgiveruddannelse: Undersøg karakterkrav og adgangsbegrænsning hos den pågældende uddannelsesinstitution. Så ved du, hvad der kræves.

Rådene er indsamlet via interviews med studievejledere samt nuværende og tidligere studerende på landets socialrådgiveruddannelser.