Socialrådgiver får pris for at omsætte praksisviden til nye metoder

Dansk Socialrådgiverforening har netop uddelt Den Gyldne Socialrådgiver. Prisen gik til socialrådgiver Stina Kruuse fra Jobcenter Odder, fordi hun som praktiker – i en tid, hvor socialrådgivernes faglighed mange steder er under pres – med stort engagement har skabt rum til metodeudvikling, som har været så succesfuld, at den nu bliver anbefalet til andre kommuner.

Hun brænder af engagement og glæden ved at skabe noget sammen med andre. Hun er garant for gode faglige drøftelser. Hun gør noget ved kulturen i jobcenteret.” Sådan lyder nogle af skudsmålene fra kolleger og ledelse om modtageren af Dansk Socialrådgiverforenings hæderspris, Den Gyldne Socialrådgiver, som i år går til socialrådgiver Stina Kruuse fra Jobcenter Odder.

Stina Kruuse får prisen – statuetten og 10.000 kroner – fordi hun som praktiker har skabt rum til metodeudvikling, som har været så succesfuld, at den nu bliver anbefalet til andre kommuner. Under prisoverrækkelsen på fagfestivalen Socialrådgiverdage i begyndelsen af november, fremhævede Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, at Stina Kruuse er en fagfælle, som i den grad har påtaget sig ansvar for både styring og fagligt handlerum.

– Med prisen vil vi anerkende og understøtte, at vi som praktikere har et kæmpe potentiale til at omsætte vores praksisviden til metoder, der skaber bedre rammer for det sociale arbejde. Du har som menig socialrådgiver insisteret på en socialfaglig dialog mellem medarbejdere og ledelse, hvor målet er at få de bedste erfaringer frem i lyset for med afsæt i fælles viden at sikre den bedst mulige kvalitet i løsningen af opgaverne. Du er et forbillede for mange og viser, hvordan man kan arbejde med viden tæt på praksis og som en del af et fagligt fællesskab, sagde Majbrit Berlau.

Fælles retning

Prismodtager Stina Kruuse er meget glad og overrasket over, at hun hædres med Den Gyldne Socialrådgiver. – Det er meget stort og overvældende for mig. Konceptet for vidensdeling er i høj grad noget, som jeg har skabt i fællesskab med mine kolleger og ledelse, og en del af min drivkraft har netop været at styrke følelsen af samhørighed, fællesskab og fælles retning på arbejdspladsen. Jeg har skabt et rum og en måde, hvor ledere og medarbejdere, ligeværdigt og systematisk, kan tale sammen om, hvordan vi bedst løser bestemte opgaver ud fra kommunens strategi og de erfaringer, der er med, hvad der virker godt i vores arbejde, fortæller en tydeligt rørt Stina Kruuse nogle dage inden prisoverrækkelsen finder sted.

Anerkendelsen fra Dansk Socialrådgiverforening glæder hende:

– Det er super fedt, at min fagforening er interesseret i, hvad der foregår i praksis. Det er rigtig meningsfyldt og rart også at være en del af Dansk Socialrådgiverforenings store fællesskab.

”Alle vil gerne lære”

Stina Kruuse understreger, at det er hendes erfaring, at alle gerne vil lære nyt og udvikle sig, men det handler om at gøre det på den gode måde.

– Det er vigtigt, at vi i praksis altid er bevidste om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Mit fokus har været at skabe et koncept, hvor alle gode erfaringer kom i spil – så vi på læringsmøderne, som vi holder hver tredje måned, er ligeværdige deltagere og ikke kommer ud i, at nogle er bedre end andre, fordi de eksempelvis har fået flere borgere i virksomhedspraktik. Vi kigger på de gode eksempler og udvikler produktet ud fra det. Produktet kunne være en guide for, hvad vi skal overveje, inden en borger kommer i  virksomhedspraktik.

Stina Kruse fremhæver, at vidensdelingen er til gavn for fællesskabet – også praktikanter og nyansatte.

– Ved at finde ud af, hvordan vi hver især griber opgaverne an, får vi systematiseret den måde, som vi går til arbejdet på, hvilket også er en hjælp for praktikanter og nyansatte. Et synligt resultat er, at indstillingerne til rehabiliteringsteamet, som før sagtens kunne fylde 10 sider, nu fylder halvanden side. Læringsmøderne har også styrket samarbejdet mellem virksomhedskonsulenterne og sagsbehandlerne, og personligt oplever jeg, at jeg bliver mere tydelig og konkret over for borgerne.

star.dk og på praksiscenter.dk, i dropbox – kan du læse mere om vidensdeling og læringsmøder i Jobcenter Odder.


DEN GYLDNE SOCIALRÅDGIVER

Prisen blev første gang uddelt i 1994 og er de seneste fem år givet til:

  • 2012: Emmy Vad fik prisen for som tillidsrepræsentant i Gribskov kommune at yde en stærk fagpolitisk indsats i en vanskelig periode med privatisering af jobcenteret.
  • 2013: Lars Uggerhøj fik prisen for gennem mange år vedvarende og kvalificeret at have ydet et betydeligt bidrag til socialrådgiverfaget og uddannelsen.
  • 2014: Henrik Manero Hald fik prisen for som fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune at have stået imod overgreb på overenskomsten og angreb på personalepolitikken.
  • 2015: Dansk Socialrådgiverforening uddeler hele to Gyldne Socialrådgivere: Sverigesteamet i Herning Kommune fik prisen for at have bidraget til at udvikle en ny tilgang til arbejdet med udsatte børn og unge. Socialrådgiverklubben i Odense kommune fik prisen for at have sagt fra overfor ledelsens ulovlige krav om at lukke sager.
  • 2016: Klubben af Socialrådgivere ansat i Aarhus Kommune fik prisen for gennem et stærkt fællesskab at have sat sig i respekt blandt både ledelse og politikere