Refleksion: ”Afstandtagen til samfundet vendes til samhørighed”

Meline Frederiksen er socialrådgiver og projektleder i Café Exit.

I dag besøgte vi Søbysøgård Fængsels lukkede afdeling H2, hvor de indsatte har domme på fem år og derover. Vi holdt møde og lavede fysisk træning med dem i fængselsgården. På mange afdelinger i lukkede fængsler hersker en kultur med tydeligt hierarki, trusler og vold. H2 er en uddannelsesafdeling, der arbejder med at opbygge og fastholde en samarbejdskultur indsatte og ansatte imellem. Målet er, at de indsatte får mulighed for at udvikle sig og have så god og meningsfuld en afsoning som muligt.

Under besøget planlagde vi en kommende workshop. Sammen sætter vi fokus på værdien af uddannelse. Gennem samarbejdet oplever jeg, at de indsatte engagerer sig og derigennem hjælper sig selv og hinanden til udvikling. De oplever, at de kan bruge deres kompetencer til at bidrage positivt til samfundet – endda allerede under afsoning. Jeg har oplevet én udvikle sig fra at være stille og observerende til at være med i styregruppen for workshop. Under overskriften “Veje til udvikling” holdt han oplæg foran 50 mennesker. Det er noget, som mange, inklusiv jeg selv, ville finde ekstremt nervepirrende.

Jeg oplever, at afstandtagen til samfundet vendes til samhørighed, når en anden indsat rejser sig op under en workshop og fortæller, at han har følelsen af at være ”en del af en bevægelse.”

En anden, som tidligere har afsonet på uddannelsesafdelingen, har netop afsluttet samfundstjeneste hos os i Café Exit og læser nu jura på Københavns Universitet. Han begynder som frivillig gælds- og juridisk rådgiver hos os. Den udvikling er helt sikkert blevet understøttet af de tilgange, som vi har skabt sammen.

En af de indsatte, som vi mødtes og trænede med i dag, har jeg oplevet som en styrende kraft på H2. På det seneste er han begyndt at arbejde med at trække sig og give plads til de nye. I dag sagde han, at han gerne vil træne unge fysisk og være en rollemodel, når han kommer ud. Det har jeg ikke hørt ham sige før.


Café Exit er en civilsamfundsorganisation, der støtter nuværende og tidligere indsatte i at opnå og fastholde en tilværelse uden kriminalitet.
» Læs mere på cafeexit.dk


Har du en oplevelse, der har givet stof til eftertanke, så skriv til os på refleksion@socialraadgiverne.dk.