Og det skete i de dage …

LEDER: Et julemirakel er måske lige i overkanten … Men at der for første gang i 16 år er kommet et regulært udspil til afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet er tæt på at være et mirakel.

Et julemirakel er måske lige i overkanten … Men at der for første gang i 16 år er kommet et regulært udspil til afbureaukratisering på beskæftigelsesområdet er tæt på at være et mirakel. For 16 år siden fremførte Dansk Socialrådgiverforening (DS) den første kritik af det stigende bureaukrati ved at dokumentere det bureaukrati-overload, som området har været udsat for – en kritik, der blev mødt med mistro fra flere fronter.

Således blev der også sat spørgsmålstegn ved vores første undersøgelse, som viste, at bureaukrati fyldte 80 procent af socialrådgivernes tid. Et faktum, som andre undersøgelser efterfølgende har bekræftet. Derfor har den ene minister efter den anden sagt, at de ville afbureaukratisere.

Så det blev også mødt med skepsis fra mange, da Troels Lund Poulsen meddelte, at han ville regelforenkle. I DS havde vi allerede lært ham at kende som en politisk håndværker – og selv om vi bestemt ikke er enige i al hans politik, og da slet ikke loven om de nedsatte ydelser – så var det vores klare opfattelse, at han delte vores ambitioner for en mere forenklet lov og et forbedret system.

Derfor valgte DS at lave et 100 siders notat med konkrete forslag til forbedringer og forenklinger af reglerne. Mange socialrådgivere fra praksis har bidraget med gode ideer, faglig sparring og konkret gennemskrivning. En stor tak for det.

Vi kan se flere af vores forslag afspejlet i regeringens udspil. Et par eksempler:
– Et opgør med den meget detaljerede styring af samtaler med borgerne – så vi kan tilpasse samtalerne efter borgerens behov. En harmonisering af en række tidsfrister. En total gennemskrivning af loven, hvor alle bemærkninger bliver samlet ét sted.

Er alt så godt? Nej. Vi mangler fortsat, at regeringen vil skrive kravet om én samlet plan for borgere med komplekse problemer ind i lovgivningen. Det har vi dog fået løfte om vil komme i den sammenhængsreform, som minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, kommer med til nytår. Næste skridt for os i DS bliver en plan for, hvordan kommunerne kan understøttes i at investere i beskæftigelsesindsatsen, ligesom vi mangler at få revideret reglerne for fleks- og førtidspension og bedre muligheder for uddannelse til udsatte ledige.

Og så er der økonomien i udspillet, som er meget uklar. Og når regeringen begynder at omregne den planlagte besparelse på 500 mio. kr. til 1000 fuldtidsstillinger, eller en besparelse på 870 mio. kr. fra beskæftigelsesområdet til en erhvervspakke, så går vi selvfølgelig i højeste beredskab. For den kloge besparelse kommer kun ved at investere i nedsatte salgstal og bedre indsats, så borgerne kan komme videre i deres liv og væk fra overførelsesindkomst. Den investering kan betale sig både menneskeligt og økonomisk.

Så før julefreden kan sænke sig, vil vi knokle for, at dette udspil bliver første skridt i en række forbedringer af området.