Kampen om revalidering: DF-politiker kritiserer regeringens plan om at afskaffe revalidering

Det er mærkeligt at regeringen vil fjerne revalidering, som har så gode resultater. Det mener DF’s beskæftigelsesordfører og efterlyser bud på, hvilke andre redskaber kommunerne skal bruge for at hjælpe nedslidte borgere. Mulighederne er der, lyder det fra beskæftigelsesministeren.

I sin 2025-plan lægger regeringen op til at afskaffe revalideringsordningen, som ellers er et af de redskaber, der virker. De nyeste tal fra jobindsats.dk viser, at 42,6 procent af revalidenderne er i beskæftigelse et år efter revalideringens afslutning.

Regeringens argument er, at der med de senere års reformer er kommet andre tiltag til, som kommunerne i stedet kan bruge for at hjælpe borgere med begrænset arbejdsevne videre.

Regeringen mener også, at revalideringsydelsen er for høj sammenlignet med kontanthjælp, ydelsen under ressourceforløb og SU, hvor potentielle revalidender fremover vil blive placeret, hvis ordningen afskaffes. Men de argumenter køber beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, ikke.

– Umiddelbart synes vi, det er mærkeligt at fjerne et redskab, som kan hjælpe folk videre. Ordningen er netop tiltænkt borgere, som for eksempel på grund af arbejdsskader er tvunget til at skulle omskoles, og som ikke kan gøre det på andre vilkår end revalidering, siger han og understreger, at Dansk Folkeparti derfor vil arbejde for at bevare ordningen.

Et andet af regeringens argumenter er, at revalidering bliver brugt for lidt, og selvom det også overrasker Bent Bøgsted, tror han, at svaret skal findes i, at kommunerne tænker meget over økonomien på det område.

”Jeg kan ikke se en bedre løsning”

Bent Bøgsted efterlyser et bud på, hvordan regeringen vil erstatte revalidering.

– Regeringen siger, at der er mange andre ting, der erstatter revalideringen. Men det virker mest, som om de ikke er interesseret i, at nogen skal tage en uddannelse af længere varighed, selvom det netop er, hvad de her borgere kan have mest brug for. Jeg kan ikke se, hvad der kan erstatte revalidering, og det skal regeringen svare på, siger han

Ikke ultimativt krav

Selvom han vil kæmpe for at bevare revalideringsordningen, bliver der dog ikke tale om et ultimativt krav fra Dansk Folkepartis side, fastslår Bent Bøgsted.

– Dansk Folkeparti har altid sagt, at vi ikke går til forhandlinger med ultimative krav, men det er klart, at jeg arbejder for at fastholde revalideringen, for vi synes, den er brugbar.

Minister: For dyrt og ineffektivt

Fagbladet Socialrådgiveren har bedt beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) om at forholde sig til Bent Bøgsteds efterlysning af, hvilke tiltag der skal erstatte revalideringsordningen. I en mail skriver han:

– Har man et alvorligt handicap, som i betydelig grad svækker muligheden for at arbejde, kan man få et handicaptillæg ved siden af SU’en ved videregående uddannelser, mens kontanthjælpsmodtagere som led i indsatsen kan komme i ordinær uddannelse. Ligesom 18.000 mennesker i dag arbejder i små fleksjob på under ti timer. De muligheder fandtes ikke, da man indførte revalidering.

Han skriver, at effekterne af revalidering ikke er imponerende, når man ser på, hvor mange ordningen hjælper i arbejde. Derfor mener han, man skal tage højde for, at revalideringens uddannelsesforløb, som kan vare op til fem år, er dyr sammenlignet med andre og ’mindst ligeså gode muligheder’, som han formulerer det. Han tilføjer:

– Når det er sagt, vil jeg understrege, at alle der er i gang eller har fået bevilget revalidering på nuværende tidspunkt naturligvis får mulighed for at gennemføre


Fakta om revalidering

For at få revalidering skal der være en realistisk mulighed for, at borgeren kan opnå hel eller delvis selvforsørgelse af revalideringen.

Det er kommunen, som træffer afgørelsen om revalidering og finansierer ydelsen, men staten refunderer en del af beløbet ud fra den såkaldte ’refusionstrappe’:

  • 80 procent i de første 4 uger.
  • 40 procent fra den 5. til og med den 26. uge.
  • 30 procent fra den 27. til og med den 52. uge.
  • 20 procent fra den 53. uge og frem.

Ydelsen svarer til det højeste dagpengebeløb, man kan få som ledig. For en borger på 30 år eller derover er revalideringsydelsen 18.125 kroner om måneden.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt borger.dk TE