Ildsjæl fra Kirgisistan gjorde en forskel for mange

Socialrådgivere hylder Vera Usenova, som til sin død kæmpede for socialt udsattes ve og vel og for socialarbejderes rettigheder – ofte på bekostning af sin egen sikkerhed. Lederen for de kirgisiske socialarbejdere, en af DS’ tætteste samarbejdspartnere, døde i juni, og de socialfaglige roser til hende står i kø.

Det trækker normalt ikke overskrifter i fagpressen, når lederen af en fagorganisation i et fjernt land går bort. Men Vera Usenova fra Kirgisistan, der døde i slutningen af juni, var ikke en ”normal” fagforeningsleder.

På trods af et stærkt svækket helbred som følge af hendes høje alder og et langt liv med diabetes, insisterede den kirgisiske socialarbejder med mongolske aner på at fortsætte sit socialfaglige virke til sin dødsdag. I sine sidste måneder pendlede hun mellem møder, seminarer samt kurser for kirgisiske socialarbejdere og sin sygeseng.

Vera Usenovas indsats høster store roser fra både nuværende og tidligere politikere i Dansk Socialrådgiverforening. De fremhæver hende både for hendes faglighed, for hendes selvopofrende mod og for hendes flair for at opdyrke et internationalt netværk på trods af, at hun ikke talte engelsk.

Modet har Dansk Socialrådgiverforening både set i hendes insisterende tilgang til sit hjemlands politikere – den kirgisiske socialarbejderorganisation (ASWKR) har blandt andet medvirket til at få afsat en korrupt statsleder – og i hendes reaktion, da DS ved en international konference i Sankt Petersborg i 2000 overrakte hende 6000 dollars i kontanter til at købe bøger til den kirgisiske socialrådgiveruddannelse. Vera Usenova syede pengesedlerne ind i sin bh for at sikre, at de ikke blev stjålet, hvis hun blev berøvet på den lange og risikofyldte togrejse hjem til Kirgisistan.

”Hendes seriøsitet var afgørende”

Forbindelsen mellem Dansk Socialrådgiverforening og Vera Usenova blev skabt i 1996 på en konference arrangeret af den internationale socialarbejder- organisation, ISFW, i Montréal.

– Hun blev betaget af vores stærke faglighed og fokus på uddannelse, og vi blev betaget af, at hun virkelig havde en socialfaglig mission. Den kirgisiske socialarbejderforening var kun få år gammel, og her havde de en repræsentant som virkelig brændte igennem, selv om hun nærmest ikke kunne et ord engelsk, fortæller den daværende DS-formand, Anne Worning, som i dag er innovationschef på epilepsihospitalet Filadelfia.

Dansk Socialrådgiverforening indgik i de år en aftale med den svenske socialrådgiverforening om at støtte udviklingen af socialfaglig uddannelse og praksis i andre lande. Her var de kirgisiske socialarbejdere en oplagt partner i kraft af forbindelserne til Vera Usenova.

– Der var en lang række af de her centralasiatiske ekssovjetstater, som på mange måder var i samme situation som Kirgisistan. Men de andre lande havde ikke et socialfagligt fyrtårn, der som Vera, lyste op internationalt og tydeliggjorde, at de kirgisiske socialarbejdere virkelig var seriøse.

På den måde har Vera Usenova været afgørende for den udvikling og det arbejde, den kirgisiske socialarbejderorganisation har kunnet lave gennem årene.

– Vi har set, at ASWKR har fået imponerende meget ud af de forholdsvis beskedne midler, de har fået. Men havde Vera ikke rakt ud via konferencerne i IFSW og sat det kirgisiske socialarbejde på verdenskortet, så var vores støttekroner måske endt et helt andet sted, vurderer Anne Worning.

DS fortsætter kirgisisk støtte

Fra 2014 og frem fik Dansk Socialrådgiverforening 575.000 kroner fra DANIDA til et projekt om at udvikle et grundkursus for kirgisiske socialarbejdere og et videns- og uddannelsescenter i Kirgisistan. Fagbladet Socialrådgiveren nr. 2, 2016 fortalte om projektet, der via uddannelse af kirgisiske undervisere skulle være afsæt for at udbrede viden om socialt arbejde og dets metoder til hele Kirgisistan.

Birthe Povlsen, konsulent i Socialstyrelsen var blandt de danske socialrådgivere, som underviste i projektet. Hun så en socialfaglig viden og et engagement på både medarbejder- og lederniveau, som gør hende overbevist om, at de kirgisiske socialarbejderes organisation fortsat kan være stærk.

– Vera Usenova var en kæmpe kapacitet, så selvfølgelig er der risiko for, at organisationen mister lidt gennemslagskraft på kort sigt. Men på baggrund af det, vi så under besøget i Kirgisistan, er jeg overbevist om, at vi i fortsat vil se et godt og ligeværdigt samarbejde mellem socialarbejdere og de kirgisiske myndigheder, fortæller Birthe Povlsen, der har indtryk af, at arbejdet med at udbrede socialfaglig viden rundt om i Kirgisistan allerede er i fuld gang.

DS’ næstformand Niels Christian Barkholt, der er ansvarlig for DS’ internationale arbejde, glæder sig midt i sorgen over Veras død over, at DS og den svenske socialrådgiverforening SSR netop har indgået en ny fireårig samarbejdsaftale med den kirgisiske forening.

– Vi fortsætter sammen med svenskerne at støtte deres forening og deres blad. Samtidig vil vi følge driften af det videns- og udviklingscenter, som er en del af det projekt, vi kørte med støtte fra DANIDA. Centret er et stort skridt i udviklingen af det sociale arbejde i Kirgisistan.

Jeg tror også, at det vil give nye muligheder for faglig udveksling mellem danske og kirgisiske socialrådgivere, undervisere og forskere, siger Niels Christian Barkholt.

På Socialrådgiverdage 2017 fortæller Birthe Povlsen sammen med en af de andre undervisere, specialkonsulent i Socialstyrelsen, Lise Poulsen, om projektet i Kirgisistan og udbredelsen af dansk socialfaglighed til andre dele af verden.