Flere bliver socialrådgivere – det forpligter

REGIONSLEDER: Optaget på socialrådgiveruddannelsen er steget markant de senere år. Udsigten til de mange kommende socialrådgivere giver os flere privilegier både som fagfæller og fagforening.

Flere uddanner sig til socialrådgiver. Optaget på socialrådgiveruddannelsen er steget markant de senere år: Fra 1448 studerende i 2010 til 2237 i 2017. Udsigten til de mange kommende socialrådgivere giver os flere privilegier både som fagfæller og fagforening.

Det er et privilegium, at vi som socialrådgivere betragtes som attraktiv arbejdskraft. Især kommunerne investerer flere steder i flere socialrådgivere – fordi politikerne har fundet ud af, at det kan betale sig både menneskeligt og økonomisk. Og det er et privilegium for alle landets socialrådgivere, at vi bliver flere medlemmer i Dansk Socialrådgiverforening (DS). Et større medlemstal giver socialrådgiverne en større gennemslagskraft.

Men udsigten til flere socialrådgivere forpligter! Uddannelsesinstitutionerne og underviserne skal levere undervisning og vejledning af høj kvalitet for et større antal studerende. Kort sagt skal kvantitet og kvalitet følges ad trods stramme økonomiske rammer på uddannelsesområdet.

Arbejdspladserne skal stille flere praktikpladser til rådighed. Det ansvar kanaliseres ud til de enkelte praktikvejledere og deres kollegaer, som skal give et større antal praktikanter en god introduktion til feltet og kompetent sparring om de opgaver og dilemmaer, man står over for som socialrådgiver. Det forpligter arbejdspladserne til at afsætte flere ressourcer end hidtil, den enkelte praktikvejleder til at stille krav om den nødvendige tid og kollegerne til at bakke op om det.

Tilsvarende forpligtelser gælder, når de mange studerende færdiguddannes og skal tiltræde deres første job. Der skal sikres ordentlige introforløb og ordentlige rammer for de erfarne kollegaer, der står for introduktionen – for eksempel som i Glostrup Kommune, hvor der både er aftalt tid og løntillæg til en mentor. Vi hverken orker eller finder os i flere historier om ”praksischok”, vel?

En af vejene til at sikre nyuddannede et godt arbejdsliv er et medlemskab af deres overenskomstbærende fagforening og et stærkt DS-fællesskab på arbejdspladsen. Det skal de introduceres til af tillidsrepræsentanten og kollegerne, understøttet af politikere og konsulenter i DS.

Men de studerende skal helst melde sig ind allerede, mens de er under uddannelse. Derfor investerer DS og Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende flere ressourcer i oplysning og i at være til stede på uddannelsesinstitutionerne end nogensinde før. Men der er ingen tvivl om, at vores stærke fokus skal bevares og de konkrete tilbud til studerende udvikles, hvis vi vil sikre en høj organisering blandt de studerende.

Så alt i alt er der nok at gøre for os alle – men det er i kategorien ”positive udfordringer”.