DS kræver ændring af lov om førtidspension

Det skal være slut med groteske sager om borgere, der tvinges ud i meningsløse praktikforløb, som de bare bliver mere syge af. Derfor har DS lanceret 13 konkrete forslag til ændringer af førtidspensionsreformen fra 2013.

Dansk Socialrådgiverforening har i august sendt 13 konkrete forslag til forbedringer af lov og praksis omkring ressourceforløb, fleksjob og førtidspension afsted til Folketinget.

Målet er at kvalificere et politisk arbejde med tiltrængte forandringer af fleksjob- og førtidspensionsreformen fra 2013, fortæller Rasmus Balslev, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst.

– Som socialrådgivere oplever vi, at alt for mange borgere må gennem opslidende kampe med kommunen for at få den rette hjælp og ydelse, om det så er ordentlige ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Det er simpelthen ikke i orden, siger han.

Forslagene er lavet på baggrund af input fra en ressourcegruppe med 21 socialrådgivere, som har stor viden om netop beskæftigelsesområdet. Behov for holdbar løsning Over sommeren har Jobcenter Lærkevej i  København trukket overskrifter i en række medier på grund af dårlig behandling af syge borgere og socialrådgivere, som sidder med op mod 220 sager – fi re gange fl ere end DS’ vejledende sagstal.

På den baggrund ser Dansk Socialrådgiverforening frem til at samarbejde med den øvrige fagbevægelse om at presse politikerne til at sikre en bedre løsning for både syge borgere og fagfolk på beskæftigelsesområdet.

– Der er behov for en holdbar løsning, der sikrer borgerne den hjælp, de har brug for, og som samtidig giver rum til at lave ordentligt socialfagligt arbejde. Når syge borgere kan blive kastet ud i meningsløse forløb, som de bare bliver mere syge af, og socialrådgivernes faglige skøn bliver tilsidesat af økonomisk kalkule eller principafgørelser fra Ankestyrelsen, som fastholder en ekstremt stram tolkning af loven, så er det tydeligt, at der er behov for ændringer, påpeger Rasmus Balslev.

DS: Godt med bredt opråb til politikerne

Dansk Socialrådgiverforening har fra start været kritisk over for en lang række punkter i fl eksjob- og førtidspensionsreformen, og for nylig har en række andre faglige organisationer ligeledes taget diskussionen op og krævet ændringer af loven om førtidspension.

– Det er rigtig godt, at så mange organisationer nu påpeger problemer med reformen. Vi bakker fuldt op om deres opråb til politikerne. Som socialrådgivere havde vi selvfølgelig gerne set mere fokus på eksempelvis de problemer med ressourceforløb, som vi løbende har påpeget, men det er kun positivt, at så mange forskellige lønmodtagergrupper nu påpeger, at der er behov for ændringer, siger Rasmus Balslev.

Der er store forskelle på, hvor mange der får tildelt førtidspension i de forskellige kommuner. For eksempel er det mere end dobbelt så svært at få førtidspension i København som i Aarhus. Indtil for nylig fastholdt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), at regeringen ville afvente undersøgelsen af førtidspension i 2018. Men efter borgerprotester og kritik fra de største kommuner har forligspartierne bag reformen nu valgt at fremrykke undersøgelsen.

– Jeg er glad for, at partierne endelig tager problemet med lovgivningen op, for den er alt for stram. Samtidig er det kommunernes ansvar at sikre ordentlige arbejdsvilkår, så medarbejderne har tid til at hjælpe borgerne de rigtige steder hen. Det er altså noget nær umuligt, hvis man sidder med 220 sager, siger Rasmus Balslev.

 

13 forslag fra DS

Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet 13 forslag til forbedringer af lov og praksis omkring ressourceforløb, fleksjob og førtidspension:

DS foreslår, at:

 1. Borgere uden realistiske muligheder på arbejdsmarkedet skal have førtidspension
 2. Fleksjob med få timer skal pege på et konkret arbejdsmarked, og de skal føre til progression for borgeren. Bedre mulighed for fl eksjob på hidtidig arbejdsplads.
 3. Øget brug af revalidering
 4. Ventetiden i sagsforløbet skal reduceres
 5. Det skal være lettere for kommunerne at arbejde med ressourceforløb som en investering i menneskers liv
 6. Målgruppen for og målet med ressourceforløbene skal præciseres
 7. Ressourceforløbene skal kunne sættes tidligere i værk
 8. Borgerens socialrådgiver skal kunne give en anbefaling om borgerens videre situation til rehabiliteringsteamet
 9. Rehabiliteringsteamet skal have reel beslutningskompetence
 10. Der skal være tid til at tale med borgerne og til at sikre borgerinddragelse
 11. Ressourceforløbene skal indeholde en bredere vifte af tilbud
 12. Den koordinerende sagsbehandler skal styrkes
 13. Borgeren skal have ret til et ressourceforløb efter et sammenhængende år på kontanthjælp

Læs hele notatet på www.socialraadgiverne.dk/13forslag