DEBAT: Socialrådgivere som brobygger – det virker

"Erfaringerne viser, at socialrådgiveren i høj grad kan fungere som det koordinerende led mellem sektorer."

Rygcentret i Københavns Kommune blev etableret i 2000 og havde fra begyndelsen et ønske om at inkorporere den socialmedicinske tilgang i udredning og behandling af borgere med ondt i ryg eller nakke. Det viste sig hurtigt, at mange patienter havde andre problemer, primært i forhold til sygemelding og tilbagevenden til arbejdet. Det var spørgsmål, der fyldte så meget, at de blev en hindring for hurtig genoptagelse af arbejde.

De samfundsøkonomiske omkostninger ved ikke i tide at adressere sygemeldinger på grund af problemer i bevægeapparatet er enorme. De kan mindskes, hvis sundhedsvæsenet og myndigheder samarbejder bedre om og koordinerer borgerens forløb.

Det lykkedes at skabe et samarbejdsprojekt mellem Rygcentret og Jobcenter for Sygedagpenge i København. Rygcentret ansatte en socialrådgiver, og det blev aftalt, at rygpatienter, som var ny-sygemeldte fra deres arbejde, kunne henvises direkte fra jobcentret til Rygcentret. I tilslutning til behandlingen fik socialrådgiveren en central funktion, hvor hun kunne indgå med sin socialfaglige baggrund og koordinere indsatsen på centret med indsatsen på jobcentret ved behov.

Ved evaluering af samarbejdet blev det betegnet som meningsfuldt af såvel jobcentrets som Rygcentrets medarbejdere. Patienterne udtrykte stor tilfredshed over koordineringen af forløbet mellem parterne.

Erfaringerne viser, at socialrådgiveren i høj grad kan fungere som det koordinerende led mellem sektorer.

Efter 20 år er en epoke i rygbehandlingen i Københavns Kommune imidlertid slut. Rygcentrets tværfaglige udrednings- og behandlingstilbud med kiropraktorer, fysioterapeuter, reumatologer og socialrådgiver ophører fra sommeren 2020. Det sker som følge af en politisk beslutning vedr. budget 2020. For mange rygpatienter i København er det et tilbageslag og ensbetydende med længere ventetid på udredning og relevant behandling herunder socialmedicinsk indsats.

Jan Nordsteen er ledende kiropraktor, Københavns Kommunes Rygcenter og Kiropraktorsagkyndig for Styrelsen for Patientsikkerhed.


Du kan maile til redaktionen@socialraadgiverne.dk