DEBAT: Fat mod!

"Tak til forældregruppen for deres læserbrev."

Som socialrådgiver kan man let blive trist til mode over nyhederne. Velfærden er udfordret, retssikkerheden truet og socialområdet presset. Undersøgelser viser det. Interesseorganisationer og støttegrupper italesætter det. Politikerne kræver handling. Og midt i skudlinjen står vi, socialrådgiverne! Det rammer. Selv om jeg ikke arbejder i en kommunal forvaltning, går det mig på, når jeg læser eller hører ”dårligt nyt” om borgerne og mine fagfæller rundt om i landet.

Men i februar i år skete der noget, som gjorde mig glad. En forældregruppe til børn og unge med funktionsnedsættelser fra Viborg kontaktede mig, fordi de ville skrive et læserbrev til Viborg Stifts Folkeblad. De var frustrerede over den hjælp, eller mangel på samme, de blev mødt med i Viborg Kommune.

Men deres tilgang var ikke kritik af socialrådgiverne. Tværtimod. Overskriften på deres læserbrev var nemlig ”Kære sagsbehandlere i Familieafdelingen: Vi er bekymrede for jer!” Dansk Socialrådgiverforening og jeg bidrog med sagstal og andre faktuelle oplysninger, mens resten af læserbrevet udelukkende var udtryk for forældregruppens ord og holdninger.

Forældrene roser de enkelte socialrådgivere for deres faglighed og engagement og retter kritikken mod de organisatoriske og politiske rammer, som socialrådgiverne arbejder under. Den samme kritik har vi i Handicapfaggruppen og Dansk Socialrådgiverforening fremført gang på gang.

Så fat mod, kære socialrådgiver. Det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Men vi er ikke alene i vores kamp for bedre forhold for de mennesker, vi hver dag går på arbejde for at gøre en positiv forskel for.

Forældregruppen afslutter med et ”Pas på dig selv, kære sagsbehandler”.

Fra mig skal lyde et: Fortsæt jeres gode arbejde derude, socialrådgivere! Vi er mange både socialrådgivere, borgere og – forhåbentlig – politikere, der ønsker bedre vilkår for borgere med funktionsnedsættelser. Tak til forældregruppen for deres læserbrev – og for at bakke os op.


Af Bente Elton Rasmussen, formand for Handicapfaggruppens bestyrelse, Dansk Socialrådgiverforening