Debat

Debat: PKA er førende i klimarelaterede projekter i Danmark

Socialrådgiveren nr. 3/19 bragte et debatindlæg af Søren Andersen vedr. PKA’s investeringer, hvor han skriver om en række temaer, som de delegerede skal tage stilling til på pensionskassens generalforsamling. Jeg vil gerne kommentere på nogle af hans synspunkter.

PKA bygger på et solidarisk grundlag, hvis hovedopgave er at investere penge med så højt et afkast som muligt til gavn for medlemmernes pensionsopsparinger. PKA er samtidig underlagt et skærpet tilsyn af Finanstilsynet, der har godkendt alle bestyrelsesmedlemmer. PKA’s afkast ligger i den positive ende i forhold til sammenlignelige selskaber. Det skyldes især PKA’s mange alternative investeringer i boliger og alternativ energi. Pensionskassen for socialrådgivere, socialpædagoger og kontorpersonale har en samlet formue på 70 mia. kr.

Boligernes leje ligger altid indenfor markedslejen. Andet ville Finanstilsynet heller ikke godkende. Det er derfor ikke muligt at udleje billigere til PKA’s medlemmer, hvilket heller ikke ville være solidarisk overfor de medlemmer, der ikke bor i PKA’s boliger.

PKA er førende i Danmark i klimarelaterede projekter og har i alt investeret 21 mia. kr. i vedvarende energi- og klimainvesteringer. Siden 2017 har PKA ekskluderet 63 olie- og gasselskaber. 19 olie- og gasselskaber er sat på observationslisten. Derudover har PKA ekskluderet 60 kulselskaber og sat 7 på observationslisten og er ophørt med at investeres i tjæresand. PKA vil på samme kritiske måde gå i dialog med bilindustrien for at sikre, at de også vil arbejde efter Paris-aftalen.

PKA ser som kunde i Danske Bank med alvor på bankens hvidvask. PKA har sat Danske Bank på observationslisten og har haft flere møder med bankens ledelse for at få klarhed over sagen og følge bankens videre tiltag. PKA ser endvidere med alvor på uberettiget refusion af udbytteskat og har derfor også sat andre banker på observationslisten.

Sammen med ATP, PFA og Macquarie har PKA investeret i TDC. For at få afdækket Macquaries involvering i skatteudbyttesager har PKA, ATP og PFA været i kritisk dialog med Macquaries, som nu har ændret kultur og procedurer, der skal sikre, at det ikke sker igen.

Susanne Grove
Medlem af DS’ hovedbestyrelse og bestyrelsesmedlem i PKA