Debat

PKA-generalforsamling: Billige(re) boliger, Huawei og kul bliver vigtige temaer

I slutningen af 2018 valgte vi delegerede til pensionskassen PKA. Generalforsamlingen holdes 30. april 2019, så de delegerede skal snart tage stilling til en række vigtige temaer.

Vores pensionskasse, hvor vi er sammen med socialpædagoger og kontoransatte i regionerne, er en veldreven kasse med gode afkast, der i sidste ende giver gode pensioner til medlemmerne. Kassen har også en stærk grøn profil med et mål om i 2020 at have investeringer for 30 mia. kroner i grønne projekter. Rigtig flot.

Pensionskassen har også investeringer i sorte projekter som kul, tjæresand, olie og gas, altså fossile investeringer. Pensionskassen har forladt en række af disse investeringer, men der er en del tilbage. Skal vi leve op til Parisaftalen og FN’s 17 verdensmål, skal vi sælge investeringerne. Her har de delegerede en opgave med at få pensionskassens bestyrelse til at sælge.

Pensionskassen investerer i boligbyggeri. En langsigtet investering med stabilt afkast. Problemet er bare, at kassens medlemmer ikke har råd til at leje boligerne. De delegerede skal tage en grundig diskussion om, hvordan huslejen kan blive rimelig og betalbar.

Vi har alle hørt og læst om hvidvaskskandalen i Danske Bank. Nu er det sådan, at Danske Bank håndterer alle ind- og udbetalinger for pensionskassen. Jeg vil opfordre de delegerede til at sikre, at bestyrelsen fremlægger en redegørelse, der afklarer, om vi fortsat kan have tillid til Danske Bank. Det kunne også være interessant at få at vide, om opgaven har været i udbud.

Pensionskassen har sammen med andre investorer købt TDC. Fremover skal TDC og de nye ejere koncentrere sig om netværket, der leverer data. Netværket og udviklingen heraf står det kinesiske Huawei for. TDC’s kontrakt med Huawei skal fornyes i 2020. Her vil de delegerede skulle beskæftige sig med storpolitik, idet stærke kræfter påstår, at Huawei udgør en sikkerhedstrussel og skal ud af dansk infrastruktur.

Der bliver nok at tage fat på.

Søren Andersen

Suppleant for Susanne Grove i pensionskassens bestyrelse