Beskæftigelse: Ny lov giver plads til fagligheden – brug den

Hele lovgivningen på beskæftigelsesområdet er blevet forenklet. Grib chancen for at få indflydelse på den nye praksis, lyder opfordringen fra Dansk Socialrådgiverforenings formand, Mads Bilstrup.

Politikerne har nu vedtaget den lov, der skal forenkle hele beskæftigelsesindsatsen. Nogle af Dansk Socialrådgiverforenings forslag kan genfindes i den nye lov, og nu bliver næste skridt at få indflydelse på, hvordan loven om forenkling bliver implementeret ude i kommunerne.

– Den nye lov gør op med noget af den detailstyring, der har været på området, og kan give mere plads til faglighed. Jeg vil opfordre til, at socialrådgiverne benytter muligheden til at søge indflydelse på implementeringen af den nye lov, siger Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Konsulenterne i Dansk Socialrådgiverforening følger arbejdet med vejled ningerne til loven og har aftalt møder med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Men det er ifølge Mads Bilstrup også oplagt at drøfte det i klubberne på arbejdspladserne: Hvordan I kan forberede jer, og hvordan får I indflydelse på planlægningen. For eksempel sagsgange og metodevejledning.

Oprindelig var det planen, at den nye lov skulle træde i kraft 1. juli 2019, men det er udskudt til 1. januar 2020, for at kommuner og a-kasser kan få bedre tid til implementeringen.

– Jeg er glad for, at man har valgt at udsætte ikrafttrædelsen, da det giver mulighed for, at vejledningen til loven når at komme, og kommunerne kan forberede arbejdet med en ny lov, siger Mads Bilstrup.

Læs mere om, hvordan beskæftigelsesindsatsen bliver forenklet.

Socialrådgivere og tillidsrepræsentanter er velkomne til at kontakte Mette Laurberg, konsulent i DS, på mlj@socialraadgiverne.dk eller telefon 3338 6161, hvis der er noget, I gerne vil vende.