Antallet af offentligt ansatte per borger er historisk lavt

Ikke siden slutningen af 1980’erne har der været så få offentligt ansatte per indbygger i Danmark, som der har været de seneste år. Det skyldes et drastisk fald de seneste ti år, og den nye velfærdslov vil nok stoppe blødningen, men ikke rette op på de mange år med nedskæringer.

De seneste ti år er presset på den offentlige service vokset. Det skyldes især, at der er kommet flere ældre og flere børn, som er nogle af de grupper, som trækker mest på de offentlige serviceydelser. Pengene til at håndtere det voksende pres er dog ikke fulgt med.

Fra 2010 til og med 2019 er det offentlige forbrug kun vokset med knap 0,2 procent om året – det svarer til 7,5 milliarder kroner fra 2010 til 2019. Men hvis man skulle have holdt den offentlige serviceudgift pr. bruger uændret, skulle det offentlige forbrug faktisk være vokset med 0,5 procent om året eller 25 milliarder kroner fra 2010 til 2019.

Fra 2010 har den offentlige sektor derfor reelt været på skrump. Da en stor del af det offentlige forbrug går til varer og tjenester, betyder den meget lave vækst i det offentlige forbrug, at antallet af offentligt ansatte faldt med næsten 27.000 personer fra 2010 til 2017. Efter 2017 er der igen kommet flere offentligt ansatte, og med den nuværende regerings planer om, at det offentlige forbrug som minimum skal følge med det demografiske pres, er der udsigt til fortsat flere offentligt ansatte. Fra 2020 til 2025 forventer Finansministeriet, at den offentlige beskæftigelse vokser med cirka 25.000 personer.

Fald i ansatte per indbygger

Samtidig med faldet i antallet af offentligt ansatte siden 2010 er der kommet flere indbyggere, og derfor er der siden 2010 blevet færre offentligt ansatte pr. indbygger. Fra 2010 til 2019 er antallet af offentligt ansatte pr. 1.000 indbyggere således faldet fra 145 til 135 – et fald på 6,7 procent.

Med de 25.000 flere offentligt ansatte frem til 2025 vil antallet af offentligt ansatte pr. indbygger dog være nogenlunde konstant fremover. Finansministeriet forventer, at antallet af offentligt ansatte vokser i nogenlunde samme takt som befolkningen, hvilket står i kontrast til den tidligere VLAK-regerings økonomiske planer. Her stod antallet af offentligt ansatte pr. indbygger til at falde frem mod 2025.

Antal arbejdstimer historisk lavt

Når man ser på antallet af arbejdstimer i den offentlige sektor pr. indbygger, er faldet fra 2010 til 2019 endnu mere markant.

Fra 2010 til 2019 er antallet af arbejdstimer i den offentlige sektor pr. indbygger faldet med 8,7 procent mod faldet på 6,7 procent i antallet af offentligt ansatte pr. indbygger i samme periode. Det skyldes blandt andet, at flere offentligt ansatte i dag arbejder på nedsat tid. Antallet af arbejdstimer pr. indbygger var således i 2019 historisk lavt, og alt andet lige bruger offentligt ansatte dermed færre timer til arbejdet med borgerne. I 2020 har antallet af arbejdstimer været påvirket
af COVID-19, og derfor skal faldet i 2020 tolkes forsigtigt, fordi usikkerheden i tallene er større end normalt.

Større vækst i det private

Den velstandsforbedring, der sker som helhed i økonomien, kommer ikke den offentlige service til gode, hvis det offentlige forbrug kun vokser med det demografiske pres.

Det betyder, at de offentlige tilbud vil opfattes som stadigt dårligere år for år i takt med, at den private velstand stiger. Vi skal faktisk op på en årlig vækst på omkring 1,1 pct. i det offentlige forbrug om året for at sikre det, man kalder et neutralt forløb – det vil sige, at der er penge til, at de offentlige tilbud både kan følge med velstandsudviklingen og befolkningsudviklingen. Det har ingenlunde været tilfældet de seneste mange år, men med den nye velfærdslov er det dog meningen, at det offentlige forbrug i det mindste skal følge med det demografiske pres.


Analysens hovedkonklusioner

  • Fra 2010 og frem til 2019 er antallet af offentligt ansatte pr. indbygger faldet med 6,7 procent.
  • Antallet af arbejdstimer i den offentlige sektor er ligeledes faldet siden 2010. Fra 2010 til 2019 er antallet af timer pr. indbygger således faldet med 8,7 procent. Arbejdstimerne er faldet yderligere i 2020, men pga. COVID-19 skal tallene tolkes forsigtigt, da usikkerheden er større end normalt.
  • Fra 2020 og frem til 2025 forventes den offentlige beskæftigelse at vokse med 25.000 personer. Det betyder, at antallet af offentligt ansatte pr. indbygger holdes nogenlunde konstant frem mod 2025.