Afskediget tillidsrepræsentant får 288.000 kroner i erstatning

En tillidsrepræsentant fra Randers Kommune blev afskediget uden først at have fået en advarsel. Og det kan man ikke. Det er netop blevet afgjort i en voldgiftssag, som Dansk Socialrådgiverforening har vundet på vegne af den tidligere tillidsrepræsentant, som nu får en godtgørelse på 288.000 kroner.

For godt to år siden blev socialrådgivernes tillidsrepræsentant i børne- og familieafdelingen i Randers Kommune afskediget. Han havde ikke fået en advarsel inden opsigelsen, som skete på et tidspunkt, hvor afdelingen kæmpede med store arbejdsmiljøproblemer og havde fået flere påbud fra Arbejdstilsynet.

Dansk Socialrådgiverforening anlagde sag mod Randers Kommune, fordi man mente, at kommunen helt uretmæssigt havde afskediget en lokal tillidsmand, der var valgt af de ansatte i familieafdelingen, fortæller Mads Bilstrup, som er formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.

– Vi vurderede ikke, at der var tvingende omstændigheder, der berettigede en afskedigelse af den pågældende tillidsmand. Randers Kommune påstod modsat, at den ansatte tillidsmand havde svigtet i sådan et omfang, at der var tvingende omstændigheder, der berettigede en afskedigelse. Men inden afskedigelsen har vi haft et flere års langt forløb med Randers Kommune, hvor direktionen ikke har handlet på vores gentagne advarsler om socialrådgivernes dårlige arbejdsmiljø.

Skarpt signal til kommunerne

Den 15. januar blev sagen afgjort i en voldgiftssag, hvor det blev slået fast, at Randers Kommune ikke kunne løfte bevisbyrden for, at beslutningen om at afskedige tillidsrepræsentanten var begrundet i tvingende årsager. Randers Kommune blev dømt til at betale en godtgørelse på 288.000 kroner svarende til seks måneders løn til den tidligere tillidsrepræsentant.

Dansk Socialrådgiverforening er meget glad for og tilfreds med afgørelsen, som understreger, at arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar.

– Det her er et skarpt signal til kommunerne om, at det er dem, der har ansvaret for at skabe de rette betingelser, så medarbejderne kan lave deres arbejde. For os betyder det, at vi fremover vil være endnu mere skarpe på at sikre, at vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har ordenlige forhold, siger Mads Bilstrup.

Tidligere TR: Glad og lettet

Den tidligere tillidsrepræsentant, som ønsker at være anonym, har set frem til, at der blev sat punktum i sagen.

– Jeg er glad og lettet over, at sagen har fået sin afslutning. Forløbet bekræfter, at hvis man kommer i klemme i forhold til sin arbejdsgiver, så er det vigtigt at være medlem af en god fagforening. Udover den faglige støtte, omsorg og forståelse, som er blevet udvist fra Dansk Socialrådgiverforening, så har det også været en principiel sag, som blandt andet handler om, at man som tillidsrepræsentant skal have ordentlige vilkår at arbejde under. Det er et vigtigt signal, der bliver sendt til de politisk ansvarlige.

Den tidligere tillidsrepræsentant fik nyt job umiddelbart efter sin afskedigelse, og har ikke haft tid til at overveje, hvad godtgørelsen på 288.000 kroner skal bruges til.

– Det vigtigste for mig er, at det nu står sort på hvidt, at det var en uberettiget afskedigelse.

Politisk fokus på sagen

I Randers har der været stort politisk fokus på sagen, og i forlængelse af voldgiftssagen vil blandt andre Velfærdslisten sende en række spørgsmål til borgmesteren til det kommende byrådsmøde og foreslå, at der gennemføres en uafhængig undersøgelse af forløbet.

For Dansk Socialrådgiverforening er sagen nu overstået, lyder det fra Mads Bilstrup.

– Vi fik medhold i vores påstand, og vores medlem fik erstatning for uretmæssig opsigelse. Hvad der videre skal ske, må være op til politikerne og ledelsen i Randers Kommune.