Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Mail om genåbning af offentlige kontorarbejdspladser

Denne mail blev sendt til alle TR og AMiR onsdag d. 27. maj.

29.05.2020

Sygedagpenge til medarbejdere i øget risiko

Personer med øget risiko ved COVID-19 og deres pårørende har med en midlertidig ændring til sygedagpengeloven fået mulighed for at blive væk fra arbejdet, hvis det er risikofyldt, og modtage løn eller sygedagpenge.

29.05.2020

Aflysning af TR-konference d. 24.-25. august 2020

Vi har valgt at aflyse konferencen på baggrund af den information, vi har om coronasituationen på nuværende tidspunkt.

29.05.2020

Arbejdstilsynet øger aktiviteten

Arbejdstilsynet vil indtil 8. juni føre målrettede tilsyn med forebyggelse af coronasmitte samt ulykker. Derefter vil Arbejdstilsynet udvide tilsynsindsatsen til at omfatte øvrige arbejdsmiljøproblemer.

29.05.2020

Webinarer om forebyggelse af konflikter og vold på sociale tilbud

’Vold som udtryksform’ inviterer til to korte gratis webinarer i juni om voldsforebyggelse.

29.05.2020

Nye retningslinjer til offentlige kontorarbejdspladser

Arbejdsgiverorganisationerne har i denne uge udsendt retningslinjer for genåbning af offentlige kontorarbejdspladser.

29.05.2020

Ekstra webinar om trivsel og samarbejde i en coronatid

For at imødekomme den store efterspørgsel udbyder vi nu endnu et webinar om trivsel og samarbejde i en coronatid mandag d. 15. juni 2020 kl. 9-11.

29.05.2020

Nye vejledninger og bekendtgørelser

Socialministeriet udsendte d. 15. maj en vejledning til genåbningen af den sociale indsats, og i denne uge kom så bekendtgørelsen, der gradvist genåbner beskæftigelsesindsatsen.

29.05.2020

Ny fælles tilkendegivelse om covid-19 situationen på det kommunale arbejdsmarked

Den fælleserklæringen, som KL og Forhandlingsfællesskabet har indgået om, at medarbejdere kan blive anvist til at varetage andre opgaver, end de normalt udfører, udløber den 31. maj. Parterne har indgået en ny aftale, der blandt andet giver mulighed for at fortsætte eksisterende ordninger indtil 14. juni.

29.05.2020

Brug momentum til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen

Den lange periode med corona kan ses som et stort arbejdsmiljøeksperiment. Hvad kan vi lære? Hvad kan vi tage med videre?

29.05.2020

Nyt til personer, der er i særlig risiko for COVID-19

Folketingets partier er blevet enige om, at ansatte i risikogruppen fremover skal kunne sendes hjem på sygedagpenge. Tidligere på ugen kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger til risikogruppen.

15.05.2020

Webinar for nyvalgte TR

Er du nyvalgt TR og har du ikke kunne opstarte din TR-uddannelse pga. coronanedlukning? Så er der nu hjælp at hente. DS afholder nemlig webinar for nyvalgte TR med temaet løn d. 3. juni 2020 kl. 09.00-12.30. Webinaret er for ansatte i kommuner, regioner og på det private område.

15.05.2020