Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Endnu et opråb fra socialrådgiverne på børnehandicapområdet

Først advarede en lang række socialrådgivere i et indlæg i Politiken om, at tidspres og økonomi ofte står i vejen for, at kommuner kan give børn med handicap den hjælp, de skal have. Nu er det socialrådgiverne i afdelingen Myndighed for Børn og Unge Handicap i Randers Kommune, der siger fra overfor et urimeligt sagspres.

24.09.2020

DS’ ledelse fortsætter i to år

Selv om afstemningen til DS-valget først går i gang den 14. september, står det allerede nu klart, at Mads Bilstrup og Ditte Brøndum fortsætter som formand og næstformand for Dansk Socialrådgiverforening, og at Trine Quist og Rasmus Balslev fortsætter som regionsformænd i hhv. Region Nord og Region Øst, da der ikke var modkandidater til posterne.

10.09.2020

Kampvalg om formandsposten i DS’ Region Syd

Der er kampvalg til posten som formand for DS’ Region Syd, hvor Anne Jørgensen har besluttet at stoppe efter 17 år på posten. Vi har stillet to spørgsmål til kandidaterne.

10.09.2020

En stor sejr for sårbare børn i København

Socialrådgivere, klyngeledere og socialpædagoger havde advaret klart mod at fjerne socialrådgiverne fra daginstitutionerne, fordi det ville gå ud over de sårbare børn. Nu har politikerne i København valgt at fortsætte ordningen med socialrådgivere i kommunens daginstitutioner.

03.09.2020

AMiR-temadage om arbejdsskader

Dansk Socialrådgiverforening holder tre temadage for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi kommer rundt om arbejdsskader og arbejdsmiljørepræsentantens rolle i forbindelse med anmeldelser. Sæt X i kalenderen, og tilmeld dig allerede nu.

26.08.2020

Faktakort om digital chikane

BFA Velfærd har udarbejdet fire overskuelige faktakort, som kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane på arbejdspladsen.

26.08.2020

AMiR-webinar: Hjemmearbejdspladsen i et arbejdsmiljøperspektiv

Mere hjemmearbejde er et helt aktuelt og varmt tema. Dansk Socialrådgiverforening holder et webinar for arbejdsmiljørepræsentanter, hvor vi ser på reglerne for hjemmearbejdspladser, kommer med idéer til indretning og drøfter arbejdsmiljørepræsentantens rolle.

26.08.2020

Husk valgmøder og generalforsamling

Efteråret byder på generalforsamling og valgmøder. Læs med og tilmeld dig - dit bidrag er vigtigt

26.08.2020

Få et velfungerende arbejdsfællesskab

BFA Velfærd har lavet en glimrende publikation om, hvordan man kan styrke arbejdsfællesskabet. Få overblik gennem en enkel model og forslag til dialogspørgsmål om de fire brikker til et stærkt arbejdsfællesskab.

26.08.2020

Et farvel kan godt blive til velkommen igen

DS sætter fokus på at invitere tidligere medlemmer tilbage i vores fællesskab, fordi et farvel til foreningen ikke behøver at gælde for evigt. Her kan du læse om en storstilet ringeindsats blandt DS’ ansatte samt selv få inspiration til, hvordan du kan starte samtalen med tidligere medlemmer på din arbejdsplads.

26.08.2020

Inspiration fra ”Deltagereffekten” – Kontekstanalyse. Start det rigtige sted

Uddrag af kapitel 8: Kontekstanalyse. Start det rigtige sted.

26.08.2020

Leder

Læs regionformand Anne Jørgensens leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 26. august 2020.

26.08.2020