Faglig viden og debat

Indholdstype

Kategori

Leder – Region Nord

Læs regionsformand Trine Quists leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Nord den 27. januar 2021.

27.01.2021

Nye tillidsvalgte siden sidst – Region Syd

Nye kommunalt og regionalt ansatte TR og TR-suppleanter i Region Syd - i perioden 21. oktober 2020 til 25. januar 2021.

27.01.2021

Tilmeld dig PKAs nye TR-nyhedsbrev

Fra 1. februar udkommer PKAs nye nyhedsbrev, og derefter vil det udkomme fire til seks gange årligt. Læs mere og tilmeld dig her.

27.01.2021

TR-suppleant kursusdag onsdag den 7. april

Hvordan bliver jeg den bedste TR-suppleant-udgave af mig selv? Kom til kursusdag for TR-suppleanter onsdag den 7. april 2021 i Fredericia.

27.01.2021

Leder – Region Syd

Læs regionformand Mie Vode Molls leder til nyhedsbrevet sendt ud til alle kommunalt og regionalt ansatte tillidsvalgte i Region Syd den 27. januar 2021.

27.01.2021

Meld udskiftningen af socialrådgivere

Vær med til at hjælpe Region Øst med at arbejde strategisk for at forbedre arbejdsmiljøet på de arbejdsplader, hvor der er stor udskiftning blandt socialrådgivere.

27.01.2021

Invitér regionsformanden til OK-klubmøde i marts

For at sikre, at alle får drøftet aftalerne og stemt, opfordres der til at afholde OK-klubmøder i perioden 2.-24. marts. Inviter gerne regionsformanden med til klubmøderne - fysiske som virtuelle.

27.01.2021

FAQ om vaccination og ansættelse

Forhandlingsfællesskabet har lavet en FAQ om vaccination og ansættelse. DS' FAQ om COVID-19 bliver opdateret med informationerne.

27.01.2021

Ny kontorleder i Syd

Som kontorleder i Region Syd vil jeg være med til at finde styrken i, at der nu er sat et nyt hold med både ny formand og kontorleder. Vi skal skabe et endnu bedre fællesskab og dermed en fantastisk arbejdsplads, så vi kan understøtte regionsbestyrelsens, jeres og medlemmernes behov i endnu højere grad.

27.01.2021

Børne-familieafdelinger kan deltage i forskningsprojekt om høje følelsesmæssige krav

Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning er ved at forberede et forskningsprojekt om høje følelsesmæssige krav. De efterlyser børne-familieafdelinger, der vil deltage.

27.01.2021

Status på coronasituationen

Coronapandemien medfører mange nye tiltag og retningslinjer, og udmeldinger fra myndighederne ændres løbende. Her får du et overblik over status på vaccination, test og afstandskrav, som DS aktuelt har viden om.

27.01.2021

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Som et af de første lande i verden har Danmark fået en bekendtgørelse, der skal hjælpe med at regulere det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. november, skal især bruges i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

27.01.2021