Tillidshverv

Medarbejderrepræsentanter er særligt beskyttede i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Hvilken betydning virksomhedsoverdragelse har for dit tillidshverv, kan du læse mere om på denne side. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din regionskonsulent.

Din arbejdsgivers informationspligt

Din arbejdsgiver har pligt til at informere og drøfte en eventuel beslutning om virksomhedsoverdragelse, idet denne har en særlig forpligtigelse til at forhandle spørgsmålet med dig, fordi du er medarbejderrepræsentant.

Vær opmærksom på, at det ikke er et krav for virksomhedsoverdragelsen, at du og din arbejdsgiver opnår enighed om, hvorvidt der skal ske virksomhedsoverdragelse.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: MED-Håndbog 2021
» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: MED-Håndbog 2021

Opretholdelse af tillidshvervet

Er du medarbejderrepræsentant fortsætter dit tillidshverv som udgangspunkt uberørt af virksomhedsoverdragelsen, medmindre grundlaget for din repræsentation bortfalder.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: MED-Håndbog 2021
» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: MED-Håndbog 2021

Bortfald af tillidshvervet

Bortfalder grundlaget for din repræsentation, for eksempel fordi antallet af medarbejdere ikke længere kan berettige opretholdelse af dit tillidshverv, vil du fortsat være omfattet af de beskyttelsesregler, der er gældende på det pågældende område.

Du bevarer således din ansættelsesmæssige beskyttelse fra funktionens ophør og i en periode svarende til varslet for afskedigelse af en medarbejderrepræsentant.

» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: Guide til MED-samarbejdet og samarbejdet mellem TR og leder i kommunerne
» Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet: MED-Håndbog 2021
» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven
» Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Forhandlingsfællesskabet: MED-Håndbog 2021

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.