Hvad er virksomhedsoverdragelse?

Virksomhedsoverdragelse kan have stor betydning for dig og dit ansættelsesforhold. Det er derfor vigtigt, at du er bekendt med reglerne og dine rettigheder. Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål, kan du kontakte din regionskonsulent.

Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven har til formål at beskytte dig, der er omfattet af en virksomhedsoverdragelse – uanset om du er offentlig eller privat ansat – således at din stilling ikke forringes ved overdragelsen. Loven er således beskyttelsespræceptiv til gavn for dig som lønmodtager, når du er lønmodtager på begge sidder af virksomhedsoverdragelsen.

Ovenstående indebærer dermed, at der skal foretages en konkret vurdering om, hvorvidt du har lønmodtager-status på begge sider af virksomhedsoverdragelsen. Derfor vil du for eksempel som vikar ikke være omfattet af lovens beskyttelse, hvis du fratræder i forbindelse med overdragelsen.

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Hvornår er der tale om en virksomhedsoverdragelse?

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når der sker overdragelse af en virksomhed eller en del heraf. For eksempel ved udlicitering/outsourcing, fusion eller almindeligt køb og salg af en virksomhed.

Der skal være tre betingelser opfyldt, for at der er tale om en virksomhedsoverdragelse:

  • Der sker et arbejdsgiverskifte.
  • Overdragelsen vedrører en virksomhed, en bedrift eller en del af en bedrift.
  • Overdragelsen skal ske ved aftale.

Vær opmærksom på, at virksomhedsoverdragelsesloven bruger en bred definition af begrebet virksomhed. Derfor kan der både være tale om en hel virksomhed såvel som en afdeling. Det afgørende er, at den overdragene del bevarer sin identitet hos den nye arbejdsgiver (erhververen).

» Lov: Virksomhedsoverdragelsesloven

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.