Valgt som både TR og AMiR

Det er muligt at den samme person kan vælges som både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant.

Det kræver dog, at der gennemføres to separate valg, hvor valgreglerne for henholdsvis TR og AMiR følges. De to valg skal foregå hver for sig. Man kan således ikke besætte begge funktioner ved kun ét valg.

Se mere om reglerne for valg af samme person til både TR og AMiR i Arbejdstilsynets vejledninger om samarbejde om arbejdsmiljø.

En dobbeltfunktion som både TR og AMiR kan være en god idé, da der er mange overlappende opgaver. Men det kan dog også være problematisk, da TR-AMiR-repræsentanten skal overskue et meget stort arbejdsfelt.

Der kan derfor være god mening i, at opgaverne er fordelt på to personer, der har hver deres ressourcer og erfaringer at trække på, og som har hver deres fokus på arbejdspladsens forhold: AMiR skal koncentrere sig om arbejdsmiljøforhold og TR kan tage sig af løn- og ansættelsesforholdene.  For at udnytte begges ressourcer optimalt, indebærer det naturligvis, at TR og AMiR har et reelt samarbejde, der fungerer godt.

Kontakt