Forskelle og ligheder

Hvad er TR og AMiRs hovedopgaver? Hvad har de tilfældes, og hvordan adskiller de sig?

Tillidsrepræsentantens hovedopgave

Tillidsrepræsentanten skal – udover at varetage de ansattes interesser indenfor løn- og ansættelsesforhold – medvirke til at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. TR er medarbejdernes talsmand. Hun/han kan forelægge og indgå i forhandlinger om forslag, klager og henstillinger fra medarbejderne til ledelsen og har ret til at indgå aftaler indenfor områder indenfor arbejdsgiverens ledelseskompetence f.eks. i forbindelse med ansættelser, lønindplacering samt øvrige løn- og ansættelsesforhold.

AMiR’s hovedopgave

AMiR skal varetage de ansattes interesser i arbejdsmiljø- og sundhedsspørgsmål. Det indebærer blandt andet, at AMiR samarbejder med lederen i arbejdsmiljøgruppen om løsningen af konkrete arbejdsmiljøforhold. De skal i det daglige overvåge arbejdsmiljøet i deres område, herunder kontrollere og rådgive om løsninger. Arbejdsmiljøgruppen skal påvirke og orientere de ansatte om god arbejdsmiljø- og sundhedsmæssig adfærd samt være kontaktled mellem de ansatte og arbejdsmiljøudvalget.

Ligheder mellem TR og AMiR

Både TR og AMiR:

 • har interesse i at skabe sunde arbejdspladser med et godt arbejdsmiljø, der forhindrer sygdom og nedslidning
 • har interesse i at medvirke til at skabe arbejdsglæde, effektivitet og kvalitet på arbejdspladsen for at forebygge problemer med arbejdsmiljøet og de generelle arbejdsvilkår
 • samarbejder løbende med ledelsen, både formelt og uformelt

Forskelle mellem TR og AMiR

Opgave

 • AMiR skal varetage de ansattes interesser i arbejdsmiljø- og sundhedsspørgsmål. AMiR skal samarbejde med lederen i arbejdsmiljøgruppen og overvåge og rådgive om arbejdsmiljøforhold.
 • TR skal medvirke til at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. TR kan indgå aftaler med ledelsen om løn og ansættelsesforhold.

Valg

 • AMiR bliver valgt af alle medarbejdere, uanset fagligt og organisatorisk tilhørsforhold.
 • TR bliver valgt af medlemmer på arbejdspladsen.

Interessevaretagelse

 • AMiR skal varetage alle medarbejderes interesser.
 • TR skal varetage medlemmernes interesser.

Relation til ledelsen

 • AMiR’s relation til ledelsen foregår i arbejdsmiljøgruppen sammen med arbejdslederen og udføres i det daglige arbejde.
 • TR’s relation til ledelsen foregår ofte via forhandlinger.

Placering

 • AMiR sidder ofte i arbejdsmiljøudvalg eller MED-udvalg.
 • TR sidder ofte i MED-udvalg/SU.

Rammer for arbejdet

 • AMiR’s arbejde er primært styret af lovgivning og vejledninger, ofte meget detaljerede.
 • TR’s arbejde er styret af overenskomster og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Spidskompetence 1

 • AMiR har især viden om love og regler.
 • TR har især viden om overenskomster og aftaler.

Spidskompetence 2

 • AMiR har især viden om systematisk arbejdsmiljøarbejde, undersøgelsesmetoder og holdningsbearbejdning.
 • TR har især viden om at lægge strategi og har netværk til andre arbejdspladser.

Hvem betaler uddannelsen

 • AMiR’s uddannelse betales af arbejdsgiveren.
 • TR’s uddannelse betales over AKUT-fonden (kommuner og regioner).

Kontakt