Vær i kontakt

Det bedste udgangspunkt for at gøre noget ved problemer med arbejdsmiljøet er et godt strategisk samarbejde mellem TR og AMiR.

Som nyvalgt tillids- og arbejdsmiljørepræsentant kan man være i tvivl om hvordan samarbejdet med den anden part skal foregå. Hvad skal man samarbejde om og hvordan? Somme tider arbejder TR og AMiR i hver sin afdeling på arbejdspladsen, og kender måske slet ikke hinanden. Måske tilhører AMiR en anden faggruppe. Men derfor bør man alligevel samarbejde om arbejdsmiljøforholdene.

Skab kontakt

En god måde at komme i gang på, er ved at kontakte den anden part, og aftale et møde. F.eks. et eller flere frokostmøder. Lær hinanden at kende gennem en uformel snak om f.eks.:

 • jeres faglige baggrund
 • jeres daglige arbejde
 • hvordan I blev valgt
 • interesseområder med hensyn til TR- og AMiR opgaverne
 • personlige stærke og svage sider, f.eks. i kontakten med medarbejdere og ledere
 • hvilke kurser I har været på
 • aktuelle problemstillinger på arbejdspladsen
 • overblik over tidligere Arbejdspladsvurderinger, handleplaner, relevante rapporter
 • arbejdet med at løse problemerne
 • visioner for fremtiden
 • de aktuelle muligheder

Det er en god idé at afslutte med en aftale om, at I gensidigt orienterer hinanden om relevante problemstillinger.

Sådanne problemstillinger kan handle om trivslen på arbejdspladsen:

 • højt sygefravær
 • høj personaleudskiftning
 • ekstremt overarbejde
 • dårligt psykisk arbejdsmiljø

Måske skal I mødes med jævne mellemrum. Måske skal I blot have mailkontakt. Eller måske skal I lave en fælles plan, hvor I tager fat på en problemstilling, som skal løses inden for jeres fælles område med brug af hver jeres kompetencer.

Kontakt