Løs problemer i fællesskab

Psykisk arbejdsmiljø og personalepolitik er typiske fælles områder for både tillids- og arbejdsmiljørepræsentant.

Lige netop her er der god grund til fælles samarbejde om problemstillingerne. Man kan f.eks. arbejde med at kortlægge problemer med stress, vold, sygefravær med henblik på at forebygge og udarbejde personalepolitik.

Den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) kan være et godt værktøj til at komme i gang med at løse problemer med f.eks. stress eller vold. Det er en af AMiR’s kerneopgaver, men et område, som tillidsrepræsentanten også bør interessere sig for.

Hvis både TR og AMiR sidder i MED-udvalget, kan man også i fællesskab aftale en strategi for, hvordan man på mødet kan overbevise ledelsen om, at det er nødvendigt at få løst specifikke problemer.

Hvis TR og AMiR sidder i henholdsvis Samarbejdsudvalg (SU) og arbejdsmiljøudvalg (AMiU), kan man også her aftale, at man sætter forslag på dagsordenen i de to udvalg samtidigt, sådan at man får begge udvalgs fokus rettet det rigtige sted hen. Måske skal I opfordre til et fælles SU-AMiU møde.

Brug også de TR- og AMiR kolleger, der er repræsenteret længere oppe i organisationen, i hovedMEDudvalg, HSU eller HAMiU, hvor der træffes overordnede økonomiske og principielle beslutninger om arbejdsmiljø, m.v. Det er tit nyttigt at involvere tillidsvalgte, der sidder i andre lag i organisationen. Mange store arbejdspladser har et fælles kontaktudvalg for de tillidsvalgte, der bl.a. fungerer som baggrundsgruppe for hovedudvalgene. Det er meget vigtigt at deltage i kontaktudvalgsmøder og få en god fornemmelse af hvad der foregår på arbejdspladsen.

Husk, at både AMiR og TR kan hente bistand hos fagforeningen. Hvis de to tillidsvalgte er organiseret i hver deres fagforening, kan man måske trække på særlig ekspertise i den ene og andre type kompetencer i den anden.
Det er også muligt for TR, at lade sig vælge som AMiR og omvendt.

Fælles udvikling

Undersøg om jeres respektive fagforeninger holder kurser, konferencer, temadage, som I kan invitere hinanden med til. I kan også foreslå fælles temadage for hele MED-udvalget, samarbejdsudvalget eller arbejdsmiljøudvalget.

Fortrolighed

Under alle omstændigheder bør TR og AMiR aftale nogle spilleregler for fortrolige oplysninger. Man kan ikke formidle al viden, f.eks. personfølsomme oplysninger, videre til hinanden. Det skal begge parter kunne respektere og håndtere.

Kontakt