Hvor skal der vælges arbejdsmiljørepræsentanter?

Alle arbejdspladser med mere end 9 ansatte skal have en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter (AMiR). De ansatte har både ret og pligt til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiver og ledelse må ikke deltage i selve valghandlingen..

Hvem kan blive arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt alle medarbejdere ansat i den del af virksomheden, som arbejdsmiljørepræsentanten skal dække. Spørgsmålet om, hvem der er valgbar som arbejdsmiljørepræsentant, afhænger af reglerne for valg af tillidsrepræsentant indenfor det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Her kan være særlige bestemmelser om anciennitet, kvalifikationer, m.v..

Ledere med personaleansvar er ikke valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. De kan i stedet af den overordnede ledelse blive udpeget som arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen.

Der er ikke krav om, at arbejdsmiljørepræsentanten skal være medlem af en fagforening. Dansk Socialrådgiverforening anbefaler dog, at AMiR er medlem af en fagforening, da han/hun vil kunne hente informationer og konsulentbistand til arbejdsmiljøarbejdet i sin fagforening.

Hvem kan stemme ved valg af arbejdsmiljørepræsentant?

Valg af arbejdsmiljørepræsentant foregår typisk på et fælles personalemøde. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle medarbejdere ansat i afdelingen, også deltidsansatte, løst ansatte, vikarer og praktikanter har stemmeret.

Medarbejdere på kontor- og administrationsområdet samt butiksansatte beskæftiget mindre end ti timer om ugen, har dog ikke stemmeret.

Ledere med personaleansvar kan ikke deltage i valget og har ikke stemmeret ved valg af arbejdsmiljørepræsentant.

Hvor lang er arbejdsmiljørepræsentantens valgperiode?

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år ad gangen. Man kan på arbejdspladsen indgå aftale om at valgperioden kan gælde i op til fire år.

AMiR er pligtig til at varetage hvervet i hele valgperioden. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten, de ansatte og ledelsen er enige om det, kan der dog vælges en ny AMiR, inden valgperioden er udløbet.

AMiR har ingen suppleant, men hvis AMiR er fraværende på grund af fx orlov eller sygdom, der forventes eller er planlagt til at vare i mere end fire sammenhængende måneder, kan der vælges en ny AMiR for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode.

Hvorfor skal arbejdsmiljørepræsentanten registreres hos DS og anmeldes over for arbejdsgiveren?

Når de ansatte har valgt en arbejdsmiljørepræsentant, skal den nyvalgte informere sin fagforening om valget. Dansk Socialrådgiverforening godkender valget, og orienterer arbejdsgiveren herom. Først da træder beskyttelsen mod afskedigelse i kraft.

Dansk Socialrådgiverforening registrerer den nye arbejdsmiljørepræsentant i medlemskartoteket, og har dermed mulighed for at sende information og tilbud om møder, mv. til AMiR.

Links

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning – Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte
» Arbejdstilsynet: AT-vejledning: Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Kontakt