Regler om hjemmearbejdspladsen

Her finder du et overblik over de vigtigste regler og aftaler om arbejdsmiljøforhold på hjemmearbejdspladsen.

Arbejdsmiljøloven gælder også på hjemmearbejdspladsen

 • Arbejdsgiveren skal sørge for at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige.
 • Arbejdsgiveren skal sikre samarbejdet om sikkerhed- og sundhed.
 • Arbejdsgiveren skal føre tilsyn med om arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
  • Arbejdsgiver og arbejdsmiljøorganisation har dog ikke ret til at komme på tilsynsbesøg i den ansattes hjem, men den ansatte må gerne selv invitere til at få tjekket sin indretning, udstyr og belysning.
 • De ansatte skal medvirke til at arbejdet foregår forsvarligt – og skal gøre opmærksom på fejl og mangler.
 • Husk at arbejdsgiveren kan bestemme, at arbejdet ikke kan foregå i hjemmet! – idet arbejdsgiveren har ret til at lede og fordele arbejdet.

Hvornår har arbejdsgiveren ansvar for skærmarbejdet på hjemmearbejdspladsen?

Arbejdsmiljølovgivningens særlige krav til skærmarbejde gælder også når man arbejder hjemmefra. Men der skal dog være tale om et vist omfang: Det skal være regelmæssigt og svare til mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

Hvis hjemmearbejdet kun er 2 dage eller mindre om ugen set som et gennemsnit over en måned, så gælder de særlige krav til skærmarbejdet som udgangspunkt ikke på hjemmearbejdspladsen. Men i særlige tilfælde træder kravene alligevel i kraft. Man får det bedste overblik ved at tage afsæt i eksemplerne i Arbejdstilsynets vejledning:

“Sammentælling af ugentligt skærmarbejde:

De angivne dage i eksemplerne nedenfor beregnes som et gennemsnit set over en måned. Dagene kan derfor fordele sig forskelligt over de enkelte uger i måneden.

Eksempel 1: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 2,5 dage og udfører skærmarbejde på kontoret i 2,5 dage. Der er krav om, at både skærmarbejdspladsen hjemme og skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav.

Eksempel 2: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 3 dage og udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre. Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav.

Eksempel 3: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på kontoret i 3 dage. Der er krav om, at skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav. Når skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav, er der ikke krav om at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav (efter sammentælling).

Eksempel 4: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre (men sammenlagt mere end 2 dage). Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme skal opfylde de særlige krav (efter sammentælling). Dette er dog ikke et krav, hvis skærmarbejdspladsen på kontoret opfylder de særlige krav.

Eksempel 5: Den ansatte udfører skærmarbejde hjemme i 1 dag, udfører skærmarbejde på kontoret i 2 dage eller mindre og udfører skærmarbejde på et tredje skiftende arbejdssted i 2 dage eller mindre (men sammenlagt mere end 2 dage). Der er krav om, at skærmarbejdspladsen hjemme opfylder de særlige krav (efter sammentælling). Dette er dog ikke et krav, hvis skærmarbejdspladsen på kontoret eller på det skiftende arbejdssted opfylder de særlige krav.”

Hvordan sikres arbejdsforholdene på hjemmearbejdspladsen (ved mere end 2 dage om ugen)

 • Arbejdsgiveren skal sikre sig, at den ansatte har egnet inventar og udstyr til rådighed for hjemmearbejdspladsen.
 • Medarbejderen må gerne anvende sit eget private inventar, fx skrivebord, stol og PC til arbejdet, hvis det lever op til kravene om skærmarbejde.
 • Arbejdsgiveren skal afholde udgifterne til det nødvendige inventar samt eventuel transport af det til hjemmet.

Hvordan sikres arbejdsforholdene på hjemmearbejdspladser (ved mindre end 2 dage om ugen):

 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte har det nødvendige arbejdsudstyr til rådighed for hjemmearbejdet f.eks. en computer, skærm, mus og tastatur.
 • Medarbejdere må gerne anvende sit eget private inventar, som fx bord og stol, men det behøver ikke leve op til kravene om skærmarbejde.

Arbejdsskadesikringsloven gælder også på hjemmearbejdspladsen

 • Hvis man kommer til skade, mens man udfører sit arbejde derhjemme, kan skaden også være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Det kan fx være et fald over ledningen til PC’en, som har medført en brækket arm eller et forvredet knæ.
 • Medarbejdere, der kommer til skade på sin hjemmearbejdsplads, skal straks kontakte sin leder/arbejdsmiljørepræsentant og få ulykken anmeldt, herunder anmode om en kvittering på anmeldelsen. Desuden skal man kontakte sin læge, så skaden bliver noteret i journal.

Overenskomstaftaler om tele- og hjemmearbejde

På offentlige arbejdspladser er der mulighed for at indgå en lokal aftale om tele- og hjemmearbejde (kommuner og regioner) og distancearbejde (staten), jf. rammeaftalerne:

 • Lokalaftalen aftales i MED/SU, og gælder hele arbejdspladsen:
  • Særlige opmærksomhedspunkter er konsekvenserne for organiseringen af arbejdet, fx videndeling, overlevering, formidling, information og den daglige arbejdstilrettelæggelse.
  • Der gælder de samme overenskomst- og aftalevilkår for arbejde hjemmefra, som de der gælder på den sædvanlige arbejdsplads, fx regler om barnets 1. sygedag, over- og merarbejde, arbejdstidsregler.
  • Der skal udarbejdes en skriftlig aftale med den enkelte medarbejder, som skal arbejde hjemme, om vilkårene for hjemmearbejdet.
 • Hvis der ikke findes en lokalaftale, eller hvis den forekommer utidssvarende, så foreslå MED/SU, at få lavet en lokalaftale eller få den genforhandlet og opdateret.

Generelt

 • Husk at den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) også skal omfatte det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø på hjemmearbejdspladsen.
 • Husk at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen og MED/SU er klædt på om regler og muligheder samt problematikker vedr. hjemmearbejde.
 • Husk at både leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant skal kunne komme i kontakt med medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
 • Vær opmærksom på datasikkerheden.

Links

» Arbejdstilsynet: Hvilke regler gælder ved hjemmearbejde
» Arbejdstilsynet: At-vejledning: Hjemmearbejde
» Arbejdstilsynet: AT-vejledning: Skærmarbejde – Skærmarbejde
» Branchefællesskab for arbejdsmiljø for velfærd og offentlig administration: Regler og krav til hjemmearbejdspladsen
» Kl og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde samt Vejledning til rammeaftalen
» RLTN og Forhandlingsfællesskabet: Rammeaftale om tele- og hjemmearbejde samt Vejledning til rammeaftalen
» Finansministeriets og centralorganisationernes Rammeaftale om distancearbejde i staten og tilhørende vejledning
» Datatilsynet: Gode råd om hjemmearbejde
» Center for Cybersikkerhed: Sikkerhed ved hjemmearbejde
» Medarbejder- og kompetencestyrelsen: Temaside om hjemmearbejde på statslige arbejdspladser

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.