Krav til skærmarbejdspladsen ved hjemmearbejde

Her finder du Arbejdstilsynets krav til skærmarbejdspladsen, når du arbejder hjemme mere end to dage om ugen. Der er også gode råd til dig, der arbejder hjemme mindre end to dage om ugen.

Generelt

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet på hjemmearbejdspladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dvs. at arbejdsgiver skal sørge for, at den ansatte har det nødvendige arbejdsudstyr til rådighed for hjemmearbejdet f.eks. en computer, skærm, mus og tastatur. Det kan være, at den ansatte selv har det arbejdsudstyr og inventar, der er nødvendigt for at kunne udføre hjemmearbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men det kan også være nødvendigt, at arbejdsgiveren supplerer den ansattes arbejdsudstyr og inventar.

Herunder gengives Arbejdstilsynets krav til skærmarbejdspladsen ved hjemmearbejde, hvis det foregår regelmæssigt og svarer til mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned. Der er tale om de samme krav som ved skærmarbejde på faste arbejdspladser.

OBS. Hvis hjemmearbejdet foregår mindre end 2 dage om ugen set som et gennemsnit over en måned, behøver nedenstående krav ikke at være opfyldt.

» Læs mere om regler om hjemmearbejdspladsen.

Skærm

 • Tegnene på skærmen skal være tydelige og tilstrækkeligt store.
 • Lysstyrke og kontrast skal nemt kunne justeres og indstilles efter ydre forhold.
 • Den ansatte skal kunne dreje og vippe skærmen efter vedkommendes behov. Der kan eventuelt bruges særskilt sokkel til skærmen eller indstilleligt bord, så højden kan tilpasses den enkelte ansatte.
 • Generende reflekser i skærmen og blænding skal undgås, fx ved at anbringe skærmen med siden til lysindfald.

Læs mere om regler om hjemmearbejdspladsen.

Tastatur og mus

 • Indlæsnings- og styringsudstyr, fx mus og tastatur, skal være udformet sådan, at den ansatte kan anvende det med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.
 • Tastaturet skal være adskilt fra skærmen, så den ansatte kan bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser, der ikke giver træthed i arme og hænder.
 • Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet og andet indlæsnings- og styringsudstyr til, at den ansatte kan hvile hænder og underarme på bordpladen.

Arbejdsbordet

 • Arbejdsbordet skal have lavreflekterende overflade.
 • Der skal være tilstrækkelig plads på og under arbejdsbordet til, at den ansatte kan bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser forudsætter, at sidde- og arbejdshøjde ved arbejdsbordet er indrettet, så det passer til den ansatte, der arbejder ved bordet, og til de arbejdsopgaver, der udføres.
 • Arbejdsbordet skal være tilstrækkeligt bredt og dybt til at opnå en fleksibel opstilling af skærm, tastatur, dokumenter og øvrigt tilbehør. Bordets dybde skal være så stor, at skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile/støtte hænder og underarme foran tastaturet.

Arbejdsstolen

 • Arbejdsstolen skal være stabil og skal sikre den ansatte bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling.
 • Stolesædet skal kunne indstilles i højden. Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og skal kunne stilles skråt.

En god stol giver mulighed for at variere sædehældning og sædedybde samt justere sæde og ryglæn uafhængigt af hinanden.

Lysforholdene

 • Almenbelysning og særbelysning (arbejdslamper) skal sikre tilstrækkelig belysning og en passende kontrast mellem skærm og omgivelser, sådan at det passer til arbejdets karakter og den ansattes syn.
 • Generende blænding og reflekser på skærmen eller andet udstyr skal undgås, ved at indretningen af lokaler og skærmarbejdspladser koordineres med de kunstige lyskilders placering.
 • Generende blænding og reflekser kan reduceres ved at placere skærmen i nogen afstand fra vinduerne, og ved at synsretningen er parallel med vinduerne.
 • Vinduer skal være forsynet med en passende, indstillelig afskærmning, som kan dæmpe det dagslys, der falder ind på skærmarbejdspladsen.

Samspil mellem brugeren og skærmenheden

 • Den software og de programmer, der anvendes, skal passe til arbejdet og være lette at bruge.
 • Arbejdsgiveren må ikke ved hjælp af softwaren føre kontrol med den ansatte uden dennes viden.

Variation i arbejdet og pauser ved skærmarbejdet

 • Arbejdet skal tilrettelægges sådan, at det daglige arbejde ved skærmenheden bliver afbrudt regelmæssigt af andet arbejde, eller hvor dette ikke er muligt, bliver afbrudt af pauser, så sundhedsskadelige påvirkninger undgås.
 • Variation med andet arbejde eller pauser bør afpasses efter, hvor intensivt skærmarbejdet er, og efter hvilke krav arbejdet stiller til bl.a. medarbejderens syn og opmærksomhed. Det mest optimale for den enkelte medarbejder er det varierede arbejde med pauser.

Tips til dig som ikke er omfattet af kravene til skærmarbejde ved hjemmearbejde

 • Sørg for at variere dine arbejdsstillinger og bevæge dig i løbet af arbejdsdagen, fx ved at arbejde stående. Du kan fx tale i telefon gående, stående eller liggende. Du kan arbejde stående ved en skænk eller et andet møbel, som har en passende højde.
 • Brug så vidt muligt et bord og en stol, der passer sammen, så du kan hvile dine underarme på bordet uden at skulle løfte skuldrene.
 • Hvis dit bord er for højt, så brug en fodskammel – det kan fx være en opbevaringskasse med noget tungt i.
 • Hvis din stol er for lav i forhold til bordet, så sid på en pude. Brug en stol, der giver god støtte i lænden. Skift stol i løbet af dagen.
 • Få skærmen op i højden ved at sætte den på nogle bøger, og suppler med et løst tastatur. Alternativt kan du placere den bagerste del af PC’en på en bog e.l. så du slipper for at sidde med alt for bøjet nakke.
 • Hold små hyppige pauser, hvor du strækker ud eller laver øvelser (fx elastikøvelser, powerwalking på stedet eller går en lille tur).

Links

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning om hjemmearbejde
» Branchefællesskab for arbejdsmiljø for velfærd og offentlig administration: Regler og krav til udstyret ved skærmarbejdspladsen

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.