Psykisk arbejdsmiljø når man arbejder hjemme

Her finder du et overblik over de vigtigste gode råd til det psykiske arbejdsmiljø, når man skal arbejde hjemmefra i længere tid.

Når man skal arbejde hjemme i længere tid med kun virtuel kontakt til borgere, kolleger og samarbejdspartnere kan det opleves som en belastning for det psykiske arbejdsmiljø og det kan give udfordringer med tilrettelæggelse af arbejdsdagen og samarbejdsrelationer. Omvendt er der gode muligheder for at kunne arbejde koncentreret og uforstyrret.

Brug disse gode råd:

  1. Planlæg en struktur for arbejdsdagen: Lav en dagsrytme, der så vidt mulig ligner den, som du plejer at have. Stå op på samme tidspunkt som du plejer. ”Mød ind” og hold fri på faste tidspunkter. Lav gerne nogle overgangsritualer, der hjælper dig selv og dine omgivelser til at vise, at nu går man på arbejde – og nu kommer man hjem igen og har fri.
  2. Hold pauser: Aftal gerne faste tidspunkter med dig selv om, hvornår du skal holde pause. Udnyt den til at få frisk luft og lidt bevægelse ind i arbejdsdagen.
  3. Kommuniker ofte: Aftal faste møder med din leder og dine kolleger. Helst som korte videomøder, hvis det er muligt. Vær opmærksom på, at arbejdspladsens små uformelle ’rum’, hvor man fik spurgt en kollega til råds eller aftalt detaljer om en fælles opgave, er væk. De bør erstattes af flere korte virtuelle møder eller telefonmøder, hvor I drøfter stort og småt.
  4. Kommuniker tydeligt: Der går mange signaler tabt ved videomøder, og der kan opstå uklarheder og misforståelser. Tydelig tale og klar forventningsafstemning er derfor endnu vigtigere end normalt.
  5. Hold møder i det fri: Overvej om I kan holde personalemøder m.v. udendørs. Walk-and-talks kan også afløse visse møder, der normalt afholdes i et mødelokale.
  6. Hold social kontakt med kollegerne: Aftal fx at I holder pause på samme tidspunkt, hvor I kan have et fælles pusterum, hvor I kan snakke, som I plejer at gøre, når I mødes ved kaffemaskinen eller kopimaskinen. Måske kan I bruge en fælles mailtråd, en chatfunktion, intranet, messenger eller en anden digital platform, som I kan bruge til at holde fast i jeres sociale fællesskab. Fælles pausegymnastik kan også være en god mulighed for at mødes.
  7. Forebyg mistrivsel: Overvej at indføre en buddy-ordning, hvor kollegerne ‘mødes’ i tomandsgrupper og holder den sociale kontakt. Her kan man ‘puste ud’ over det der er svært. Det giver mulighed for at holde øje med hinandens trivsel, og tilbyde støtte eller skaffe hjælp. Husk også at nogle kolleger bor alene og kan føle sig ensomme. Andre kolleger har familie, men har brug for sociale kontakter ud over denne.
  8. Prioriter faglig sparring og udvikling: Selvom man arbejder hjemmefra, kan man sagtens gennemføre kollegial sparring og supervision på videomøde, ligesom at man kan gøre brug af virtuelle undervisningstilbud.

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.