Udvikling af en strategi for håndtering af udhængning

Arbejdspladsen bør have en strategi for håndtering af udhængning af medarbejdere, der forstår problemet som et kollektivt fælles problem.

Det er en god ide at arbejdspladsen har en strategi for, hvordan man håndterer sager, hvor medarbejdere hænges ud.

En sådan strategi kan både dreje sig om, hvordan man konkret opdager  og registrerer tilfælde af udhængning, hvordan medarbejderen bakkes op og hvordan man kan arbejde på at genskabe den gode relation til borgeren. Desuden bør der være klare procedurer for, hvordan arbejdspladsen sikrer sig juridisk bistand og advokatbistand i sådanne sager.

Det kan være en god idé at lægge ud med at undersøge problemets omfang blandt medarbejderne.

Udhængning af en medarbejder er et kollektivt problem for arbejdspladsen. Pas på med at individualisere problemet til den enkelte medarbejder. Kollegerne bliver også berørte, og kan komme i tvivl om, hvad der er det bedste at gøre. Udhængning af en medarbejder er samtidig en udhængning af hele arbejdspladsen. Derfor bør arbejdspladsen have en strategi, der forstår problemet som et kollektivt fælles problem.

Drøftelse i MED-udvalget

En strategi for håndtering af udhængning bør drøftes i MED-udvalget/SU.

I kommuner og regioner er man ifølge aftale om trivsel og sundhed forpligtet til at have retningslinjer om vold, mobning og chikane.

Ifølge Arbejdstilsynets vejledning om vold er arbejdspladsen forpligtet til at forebygge risiko for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid, herunder trusler og krænkelser, der fremsættes digitalt.

Punkter i en strategi

En strategi for håndtering af tilfælde  med udhængning af medarbejdere kan indeholde følgende elementer:

  • Definition
  • Dokumentation
    Hvad skal dokumenteres, hvordan gør man, og hvem opbevarer dokumentationen?
    Man kan for eksempel oprette en ‘arkivfunktion’, så en udpeget medarbejder har til opgave at modtage og opbevare dokumentationen, for eksempel ved hjælp af en særligt oprettet mailadresse, som personalet kan videresende de ubehagelige mails mm til.
  • Hvordan går man i dialog med borgeren?
  • Hvem anmelder til hjemmesideudbyder/det sociale medie eller til politi/Datatilsynet/osv., og hvem følger op? Har kommunen de tilstrækkelige juridiske kompetencer?
  • Hvilken hjælp kan medarbejderen få?
  • Hvordan kan man arbejde med forebyggelse af udhængning?

Samarbejdsmuligheder

Vær opmærksom på, at I kan bruge politiets lokalråd, som findes i hver kommune. I lokalrådet kan kommunen både som arbejdsgiver og som lokal aktør drøfte kriminalitetsforebyggelse sammen med andre aktører i kommunen. Det er også muligt at lave samarbejdsaftaler med politiet.

Materialer

» Chikane af medarbejdere på de sociale medier – en idékatalog fra FTF
» Undgå chikane af medarbejdere på de sociale medier – en guide fra FTF

Links

» Arbejdstilsynets kampagne: Digital chikane

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.