Gode råd hvis du oplever udhængning

10 gode råd om, hvordan du kan være med til at forebygge og håndtere det, hvis du bliver hængt ud.

Gode råd om forebyggelse

 • Lad være med at være ven med dine borgere på Facebook og andre sociale medier. Begræns adgangen til din profil. Opret eventuelt en arbejdsprofil.
 • Vær særlig opmærksom på sager, hvor du fornemmer, at samarbejdet med borgeren kan ende i problemer. Forklar tydeligt, hvordan borgeren kan bruge klage- og ankesystemerne.
 • Skriv i journalen, hvis der er optakt til trusler om, at du bliver hængt ud på internettet eller lignende.
 • Del dine bekymringer med din leder og dine kolleger og tal om, hvad du bør være særlig opmærksom i fremtiden. Få idéer til at forebygge eller bremse en eskalerende konflikt, så du kan genoprette en god dialog med borgeren.
 • Foreslå eventuelt at borgeren får en anden sagsbehandler, så der kan startes på en frisk.
 • Husk at en konflikt med en borger ikke er dit personlige problem, det er arbejdspladsens! Ofte skyldes borgerens utilfredshed et forhold, der stammer fra lovgivningen eller arbejdspladsens retningslinjer.
 • Undgå så vidt muligt at lade dig påvirke følelsesmæssigt. En negativ ytring om dig siger måske mere om afsenderen, end den siger om dig.

» Læs Guiden: Værn dig mod digital chikane

Gode råd, hvis du bliver hængt ud

 • Tag din egen oplevelse af situationen alvorligt, og hold fast i, at du ikke selv er skyld i den krænkende adfærd. Husk at bevare roen.
 • Kontakt din leder, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant og fortæl om det du har oplevet og spørg efter retningslinjerne på arbejdspladsen. Tag i mod støtte og tilbud om f.eks. krisehjælp eller sparring.
 • Hvis du bliver hængt ud på internettet, så sørg for at gemme beviser,for eksempel ved at printe eller tage screendumps af krænkelsen. Kontakt straks din leder, som har pligt til at støtte dig på forskellig måde.
 • Krænkelser og trusler, som har givet dig en umiddelbar sygdomsreaktion eller krisereaktion, betragtes som en arbejdsulykke, som arbejdsgiveren i visse tilfælde har pligt til at anmelde til arbejdsskadeforsikringen, for ekesempel hvis du har haft behandlingsudgifter eller hvis du er syg/deltidssygemeldt i mere end fem uger.
 • Hændelsen bør noteres i arbejdspladsens interne registreringssystem om ulykker med henblik på analyse og fremtidig forebyggelse af lignende situationer.

Kontakt Dansk Socialrådgiverforening

Kontakt din tillidsrepræsentant eller din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening, hvis du ikke mener, at arbejdsgiver løfter sit ansvar om at bakke dig op, eller ikke gør nok for at bremse borgerens ubehagelige ytringer om dig.

» Kontakt din konsulent

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.