Indeklima

Indeklima er et kompliceret samspil af lys, luft, støj og temperatur.

Oplever du gener på din arbejdsplads, som du tror, kan have med indeklimaet at gøre? Som medarbejder har du pligt til at gøre arbejdsmiljøorganisationen opmærksom på, at I måske har et indeklimaproblem.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal give viden og råd om problemet, og arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet er arbejdsmiljømæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Indeklima og psykisk arbejdsmiljø

Når indeklimaet giver problemer, kan der være tale om en blanding af fysiske og psykiske påvirkninger, som tilsammen gør, at medarbejderne trives dårligt på arbejdspladsen.

Både fysiske og psykiske symptomer kan være forbundet med såvel dårligt indeklima som helt andre forhold på arbejdspladsen – f.eks. stress, konflikter og dårlige arbejdsstillinger.

Redskaber til indeklimaarbejde

Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal alle arbejdspladser gennemføre arbejdspladsvurderinger (APV) mindst hver tredje år. APV er det vigtigste værktøj for arbejdsmiljøorganisationen. Indeklimaet skal også tjekkes.

Et godt indeklima er karakteriseret ved, at man ikke lægger mærke til det.

Læs mere

Her finder du relevante links om indeklima:

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.