Kontorindretning

Flere og flere arbejdspladser forsøger sig med åbne kontorer, storrumskontorer og andre nye måder at indrette arbejdspladsen på for at øge videndeling og tværgående samarbejde.

Videndeling er et valg om arbejdsform og ikke kun et spørgsmål om fysiske rammer.

Det er muligt at videndele og udvikle organisationen i dårlige fysiske rammer, hvis ledelsen og medarbejderne virkelig vil – men ikke omvendt. Og videndeling kommer ikke af sig selv på grund af gode fysiske rammer. De fysiske rammer kan enten være en barriere eller fremme en udvikling, men i første omgang handler det om visioner for måden at arbejde på.

Hvis I skal indrette åbne kontorer og storrumskontorer

Overlad ikke planlægningen til arkitekter. Medarbejdere og ledere har erfaring for, hvad der virker, og det bør inddrages tidligt i en planlægningsproces. Husk at arbejdsmiljørepræsentanten skal inddrages i byggeprojekter.

Vær særligt opmærksom på at forebygge støjproblemer, akustikproblemer og at sørge for rigeligt med mødelokaler og stillerum.  Det skal være muligt at holde fortrolige møder.

Vær opmærksom på, at I ikke kommer til at sidde alt for tæt. Det giver en øget smitterisiko, øget risiko for fald og snublen og det kan være med til, at I bliver for let forstyrrede i løbet af arbejdsdagen.

Hvis der planlægges med at medarbejderne ikke skal have faste pladser, så skal der tages højde for medarbejdernes forskellige behov for kontorstole, og indstillelige skriveborde.

Indret ikke storrumskontorer for at spare kvadratmeterplads.

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.