Faldulykker

Snublen og fald er skyld i hver fjerde alvorlige arbejdsulykke på kontorområdet. Men de kan forebygges.

Mange arbejdsulykker skyldes fald og snublen. Det kan resultere i langvarigt sygefravær.  Derfor er det vigtigt at arbejde på at forebygge snubleulykker. Det handler især om at rydde op, undgå at løbe, sikre at gulve er jævne og at udearealer er saltet eller gruset om vinteren.

Arbejd med registrering og risikoanalyse

Prøv at lægge mærke til alle de gange, hvor man snubler, uden at det går galt. Hvis de registreres, får man en nyttig viden om, hvor det er en god idé at sætte ind med forebyggende tiltag. Dét kan måske forhindre snublen og fald og dermed sygemeldinger.

Gode råd til arbejdsgiveren

 • Vedligehold gulve, trapper og udendørs arealer og sørg for god belysning
 • Undgå at de ansatte skal bære ting, anskaf fx rulleborde, sækkevogn m.v.
 • Lav et beredskab ift. vinterglatføre
 • Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker

Gode råd til de ansatte

 • Brug fx rulleborde, sækkevogn mv. – undgå at bære ting
 • Hold gulve, hvor der færdes og arbejdes, fri for genstande
 • Tør straks op, hvis der er spildt væske, fødevarer mv. på gulvet
 • Løb ikke på arbejdspladsen – især ikke på trapper
 • Træk ikke ledninger hen over gangarealer
 • Tag dig god tid. Hast ikke, når du færdes steder, hvor mennesker agerer, hvor der er niveauforskelle, og hvor der står mange ting
 • Brug sko, der slutter tæt om foden

Særligt på trapper

 • Hav en hånd fri til at holde ved gelænderet
 • Hold øjnene på trappen – ikke på mobilen eller lignende
 • Undgå at bære så meget, at du ikke kan se trappen
 • Undgå at bære på stabler eller andet, der kan glide ud af hånden

Læs mere om forebyggelse af ulykker

» Godtarbejdsmiljø: Forebyggelse og håndtering af ulykker (branchevejledning for social- og sundhedssektoren)
» Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.6 – Faldrisiko på gulv
» Arbejdstilsynets At-vejledning F.0.6 – Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.