Sådan anmelder du en arbejdsskade

Hvad siger de generelle regler? Hvad gælder for en arbejdsulykke, hvad gælder for en erhvervssygdom? Hvordan kan du selv anmelde din arbejdsskade? Find svar her på siden.

Arbejdsskader skal anmeldes inden 1 år efter tilskadekomsten ellers mister du muligheden for erstatning.

I ganske særlige tilfælde er der mulighed for at dispensere fra 1 års fristen.

Du kan først være sikker på, at din arbejdsskade er anmeldt, når du har modtaget en bekræftelse fra din arbejdsgivers forsikringsordning/forsikringsselskab/eller fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Hvis der går mere end ca. fire uger, uden at du har modtaget en bekræftelse, er det vigtigt, at du tjekker, om skaden er anmeldt. Det kan du gøre ved enten at kontakte din HR-afdeling/arbejdsmiljørepræsentant eller ved at ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tlf. 72 20 60 00. Du kan også tjekke din post i E-boks eller Mit.dk

» Læs mere på aes.dk: Har du været ude for en arbejdsskade

Hvad er en arbejdsskade? - Arbejdsulykker og erhvervssygdomme

Arbejdsskadesikringsloven deler arbejdsskader op i arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse eller påvirkning af højst 5 dages varighed, der har medført personskade – for eksempel trussel om vold, trussel på livet/trussel mod familie, fysisk vold, fald, piskesmæld eller andre gener efter trafikulykke, hvor kørsel er udført i arbejdsmæssig sammenhæng m.v.

Eksempler på ulykker:

 • Fald, vrid, trafikulykke m.v.
 • Enkeltstående tilfælde af vold
 • Enkeltstående trussel (personlig, telefonisk, sms, mails, sociale medier)
 • Enkeltstående tilfælde af chikane (personligt, sociale medier m.v.)
 • Infektion/covid/tuberkulose

En erhvervssygdom opstår almindeligvis over måneder eller år, for eksempel symptomer efter gentagne trusler, belastende arbejdsmiljø, voldsomt arbejdspres eller følger efter udsættelse for chikane m.v.

Erhvervssygdomme kan anerkendes, hvis der er tale om en sygdom,  der er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen. Sygdomme optages på erhvervssygdomsfortegnelsen, når der efter lægefaglig forskning er påvist sikker sammenhæng mellem arbejde og symptomer.

I særlige tilfælde kan sygdom, der ikke står på Erhvervssygdomsfortegnelsen, alligevel anerkendes som en erhvervssygdom.

Eksempler på erhvervssygdomme:

 • Stressbelastning
 • Gentagne trusler, gentagne tilfælde af chikane, mobning m.v.
 • Indeklimaproblemer, COVID

» Læs mere på aes.dk: Typer af arbejdsskader

Anmeldelse af arbejdsulykke

Du skal kontakte din arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant og bede om, at ulykken bliver anmeldt.

Ulykke med sygefravær

 • Arbejdsgiver har inden for 14 dage pligt til at anmelde arbejdsulykker til forsikringsenheden/forsikringsselskabet samt til Arbejdstilsynet, hvis du er sygemeldt efter tilskadekomstdagen.
 • Du skal selv overfor arbejdsgiver oplyse om ulykken og om dit fravær. Arbejdsgiver får ikke automatisk besked om ulykken.

Ulykke uden sygefravær

 • Hvis du har udgifter til behandling, skal arbejdsgiver anmelde arbejdsulykken, selv du ikke har haft fravær. Dette skal ske inden for 14 dage.
 • Derfor skal du overfor arbejdsgiver oplyse, hvis du har udgifter til behandling.

Det er vigtigt, at din skade bliver anmeldt også selv om der ikke er fravær, hvis du har udgifter til medicin, behandling hos psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, transporter udgifter m.v. Hvis din skade bliver anerkendt, har du mulighed for at få dækket disse udgifter

Intern registrering/anmeldelse af arbejdsulykke

Det er vigtigt at skelne mellem intern registrering på arbejdspladsen og den egentlige anmeldelse til forsikringsenhed/forsikringsselskab.

Intern registrering registreres på arbejdspladsen og sendes ikke videre til myndighederne. Intern registrering bruges i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladsen.

Undersøgelse hos læge

Det er vigtigt, at du bliver undersøgt af en læge hurtigst muligt efter tilskadekomsten, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt skaden er mere end ”ingenting”. På den måde har du senere dokumentation for skadens følger samt hvilken behandling, du fik i anledning af skaden.

Frist for anmeldelse

Der er en anmeldefrist på 1 år fra tilskadekomstdagen.

Det er vigtigt, at denne frist overholdes. Derfor skal du tjekke, om din arbejdsgiver har anmeldt. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du selv eller den, du giver fuldmagt, anmelde, så du er sikker på, at 1 års fristen bliver overholdt.

I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra 1 års fristen.

Anmeldelse af erhvervssygdom

Læger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme, når lægen vurderer, at sygdommen kan have sammenhæng med arbejdet.

Der er en anmeldefrist på 1 år fra tidspunktet, hvor en læge oplyser, at din sygdom skyldes dit arbejde.

Det er vigtigt, at denne frist overholdes.

Hvis lægen har anmeldt, modtager du en kvittering fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Derfor skal du tjekke, om lægen har anmeldt. Det kan du gøre ved at ved at ringe til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tlf. 72 20 60 00. Du kan også tjekke din post i E-boks eller Mit.dk

Hvis dette ikke er tilfældet, kan du selv eller den, du giver fuldmagt, anmelde, så du er sikker på, at 1 års fristen er overholdt.

I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra fristen.

Henvisning til Arbejdsmedicinsk Klinik

Hvis du har mistanke om, at du er syg på grund af dit arbejde, er det en god idé at tale med din egen læge om at blive henvist til undersøgelse på Arbejdsmedicinsk Klinik med henblik på evt. anmeldelse af erhvervssygdom

Lægerne på Arbejdsmedicinsk Klinik er specialister i at undersøge, om der er sammenhæng med arbejdsbelastninger og udvikling af sygdom.

Hvis lægerne på Arbejdsmedicinsk Klinik finder, at der er mistanke om sammenhæng, foretager de en anmeldelse til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

På mange Arbejdsmedicinske Klinikker er der tilknyttet psykologer og i visse tilfælde er der særlige tilbud til for eksempel stressbehandling.

Hvis din læge ikke vil henvise til Arbejdsmedicinsk Klinik, kan du henvende dig til din region i Dansk Socialrådgiverforening, der henvise til undersøgelse

Læs mere om arbejdsmedicinske klinikker

Anmeldelse – generelt

Du bør sikre dig, at der under punktet stillingsbetegnelse/jobtype anføres socialrådgiver” uanset om din stillingsbeskrivelse siger noget andet – for eksempel sagsbehandler, familierådgiver, konsulent og lignende

Hvis du ikke ønsker sagen behandlet med henblik på erstatning

Hvis du ikke ønsker, at sagen skal behandles med henblik på erstatning, men blot registreres i Arbejdstilsynet, skal du selv aktivt bede om at få sagsbehandlingen standset, når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skriver til dig første gang.

Hvis du ikke reagerer, anses det for passiv accept og så fortsætter sagens behandling.
Du kan dog på ethvert tidspunkt i sagen bede om at få sagen henlagt.

Du kan selv anmelde:

Hvis din arbejdsgiver eller læge mener, at der ikke er grund til at anmelde din arbejdsskade, kan du selv eller den, du giver fuldmagt, for eksempel Dansk Socialrådgiverforening anmelde ved at sende en e-mail til aes@atp.dk  med overskriften anmeldelse.

» Læs mere på aes.dk: Sådan anmelder du en ulykke

Vær opmærksom på

Din arbejdsarbejdsgiver får i visse tilfælde dine oplysninger om dine arbejdsforhold til høring. Det vil typisk være de oplysninger, du har afgivet til lægen på Arbejdsmedicinsk Klinik om dine arbejdsforhold.

Arbejdsgiver får ikke oplysninger om dine helbredsmæssige forhold.

I visse sager (typisk, hvor der uoverensstemmelse mellem din og din arbejdsgivers beskrivelse af arbejdsforholdene), kan du blive bedt om at give navne på kolleger, der kan udtale sig om dine forhold.

Dine kolleger kan ikke udtale sig anonymt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men deres navne kommer normalt ikke til arbejdsgivers kendskab.

Hvis arbejdsgiver i forbindelse med klage over afgørelsen anmoder Ankestyrelsen om navne på vidner, er det Ankestyrelsen, der tager stilling til, om navnene kan udleveres.

Via Mit.ID kan du på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside (Se Sag) læse ud-og indgående post og dermed følge med i din sag.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Arbejdsskadekonsulent Karen-Marie Adamsen, kma@socialraadgiverne.dk, tlf. 23 82 74 44

Arbejdsskadekonsulent Anne Marie Bryde, amb@socialraadgiverne.dk, tlf. 24 85 73 39

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.