Erstatning og godtgørelse

Forudsætning for at få ydelser efter loven er, at skaden er anerkendt.

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt mén er et engangsbeløb for de varige medicinske og personlige gener efter en arbejdsskade, for eksempel daglige rygsmerter eller nedsat psykisk trivsel.

Der er tale om et engangsbeløb, der er skattefrit og som nedsættes, hvis du er fyldt 39 år, når arbejdsskaden sker.

Der gives ikke godtgørelse for varigt mén, hvis ménet er under 5 procent.

Se mere om godtgørelse for varigt mén på aes.dk

Der er en fire ugers klagefrist.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Du kan få erstatning for erhvervsevnetab enten ved et månedligt beløb eller et engangsbeløb for indtægtsnedgang efter en arbejdsskade, for eksempel ved nedsat arbejdstid, revalidering eller fleksjob eller førtidspension.

Du kan klage over afgørelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vær opmærksom på klagefrister. Klagen bliver behandlet i Ankestyrelsen.

Der gives ikke erstatning for tab af erhvervsevne. hvis tabet er under 15 procent.

Se mere om erstatning for erhvervsevnetab på aes.dk

Der er en fire ugers klagefrist.

Betaling af behandlingsudgifter

Når din arbejdsulykke er anmeldt, kan din arbejdsgivers forsikringsselskab/forsikringsordning efter en konkret vurdering betale udgifter til lægeordineret medicin, fysioterapi, kiropraktor, psykolog samt eventuelle udgifter til kørsel i forbindelse med behandling.

Du skal derfor sende kopi af regninger til din arbejdsgivers forsikringsselskab/forsikringsordning.

I visse tilfælde afvises udgifterne af forsikringsselskabet/forsikringsordningen, og spørgsmålet om betaling sendes så til afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan også selv bede om, at spørgsmålet sendes til afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det er vigtigt, at du i gemmer alle kvitteringer, så du kan søge om betaling – også i de tilfælde, hvor sagen i starten ser bagatelagtig ud.

Du kan sende kvitteringer ind, når du har betalt, og behøver ikke at vente, til sagen er færdig.

Se mere om betaling af behandlingsudgifter på aes.dk

Få personlig rådgivning