Anmeldelse af vold

Anmeldelse til forsikringsenhed/forsikringsenhed

Hvis du har været udsat for vold eller trusler om vold, skal du fortælle det til din arbejdsgiver.

Det gælder også, hvis volden eller truslen om vold sker uden for arbejdspladsen – f.eks. på gaden, på en parkeringsplads eller andre steder, hvis det sker som følge af dit arbejde.

Arbejdsgiver skal anmelde vold og trusler om vold, der sker i forbindelse med arbejde, til forsikringsenheden/forsikringsselskabet.

Anmeldelse til politi

Politiets tilstedeværelse ved eller efter episoden er ikke det samme som en anmeldelse.

Fortæl din arbejdsgiver om episoden og få denne til anmeldelse episoden til politiet. Tag fat i din arbejdsmiljørepræsentant, TR eller HR og få denne til at hjælpe dig.

Hvis arbejdsgiver ikke vil anmelde, kan du selv anmelde vold og trusler om vold til politiet,

Voldsepisode skal straks og senest 72 timer efter episoden anmeldes til politiet.

Du kan anmelde telefonisk, skriftligt eller ved personlig henvendelse til politiet. Sørg for at få kvittering for anmeldelsen

En anmeldelse bør så vidt muligt indeholde følgende:

  • Hvor, hvornår, hvem, hvad
  • Navn og telefonnummer på forurettede
  • Navn og telefonnummer på vidner (husk at vidner skal orienteres om politianmeldelsen)
  • Vedlæg/aflever bilag/bevismateriale, for eksempel skadestueattest, skærmdumps af hjemmesider med trusler

Dispensation

Justitsministeriet har 27. april 2016 udsendt vejledning om offererstatning. I vejledningen slås det fast, at voldsramte ansatte i visse situationer kan undlade politianmeldelse.

Der kan dispenseres fra en politianmeldelse, når konkrete individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til eleven, patienten eller borgeren taler imod anmeldelse.

Det er arbejdsgiveren, der indenfor 72 timer efter episoden skal vurdere, om der i der konkrete tilfælde er tale om hensyn, der gør, at episoden ikke skal anmeldelse til politiet.

I så fald skal arbejdsgiver udarbejde en klar og individuelt begrundet beskrivelse af hensynet til de pædagogiske/omsorgsmæssige/behandlingsmæssige forhold, der ville lide skade ved en anmeldelse.

Hvis arbejdsgiver vurderer, at der ikke er konkrete pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn til skadevolderen, der taler mod en anmeldelse, skal der ske anmeldelse til politiet.

Hvis arbejdsgiver ikke vil anmelde, kan du selv anmelde vold og trusler om vold til politiet,

Det er altid dit eget ansvar, at episoden politianmeldes, hvis der ikke er udarbejdet notat om dispensation for anmeldelse.

 

Kontakt

Din regionskonsulent i DS

Arbejdsskadekonsulent Karen Marie Adamsen kma@socialraadgiverne.dk tlf. 23 82 74 44

Arbejdsskadekonsulent Anne Marie Bryde amb@socialraadgiverne.dk tlf. 24 85 73 39

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.