Arkivalier og videoer

Her kan du bl.a. finde stiftelsesprotrokollen, bøger, artikler, fotos og links til videoer

Stiftelsesprotokollen og de første love

Her kan du se afskrift af forberedende møde 1.4.1938 forud for foreningens stiftelse, den håndskrevne stiftelsesprotokol fra 12. maj 1938 og de første love.

» Stiftelsesprotokollen
» Referat fra det forberedende møde
» De første love

Bøger og artikler

Her kan du finde bøger, artikler og skrifter, som relaterer sig til DS’ historie:

Tale er guld

Ytringsfriheden har i praksis altid været udfordret for socialrådgivere, der ønsker at gøre opmærksom på kritisable forhold inden for deres arbejdsområde. Her kan du læse Ilse Mikkelsens (Nu Hartmann) personlige beretning fra 1980 om hendes voldsomme oplevelser som især TR midt i 1970erne på Socialcenter Vesterbro i København. Ilse var endvidere aktiv både i DS, hvor hun i en periode var næstformand og politisk, som kandidat til Borgerrepræsentationen. Artiklen er en af fire beretninger i bogen Tale er guld udgivet af forlaget Tiderne Skifter. Det har ikke været muligt at finde nuværende rettighedshavere, men hvis sådanne skulle have bemærkninger, bedes de kontakte Historiegruppen.

» Download bogen her

» Læs mere om din ytringsfrihed

Kultur og aktivisme

Ole F Hermansen og Alfred Dam var aktivister med meget forskelligt temperament. Begge var aktive i Dansk Socialrådgiverforening og begge har været rektor/leder på Den Sociale (Høj)skole i Aarhus. Her er fokus på perioden1957-1966.
af Elsebeth Mortensen (2021)
» Hent som pdf

Erindringer om mit liv som socialrådgiver og kvinde fra slutningen af 40’erne til 2008

Lis Hillgaard, som har over 60 års erfaring som socialrådgiver, fortæller om sit arbejde på tre børneinstitutioner i slutningen af 40’erne, som for altid ændrede hendes syn på behandlingen af børn. Hæftet er det første af tre planlagte. Som tidligere underviser på socialrådgiveruddannelsen er Lis Hillgaard kendt af mange. Derudover har hun skrevet en række fagbøger, som stadig bruges i dag.
af Lis Hillgaard (2016)
» Hent som pdf

Fem gæve kvinder

De fem første formænd for Dansk Socialrådgiverforening 1938-56 (Kirsten Skovgaard-Petersen, Inger Østergaard, Else Bloch, Paula Razga Madsen, Margrethe Appel)
af Elsebeth Mortensen (2015)
» Hent som pdf

Indignation og vision

Fokus på socialrådgiveruddannelsen og praksis 1937-76
af Elsebeth Mortensen (2010)
Bogen bestilles på Metropol, Socialrådgiveruddannelserne, telefon 7248 7500.
» Tanker bag bogen “Indignation og vision” – Elsebeth Mortensen om før og nu
» Hent første kapitel som pdf

VIAUC’s historie fra 1937 til 2010

Socialrådgiveruddannelsen i Århus
» Hent som pdf

75 års socialpolitik set igennem Dansk Socialrådgiverforenings briller

af Anne Worning (2002) Uden for nummer 4, 2002
» Hent som pdf

Socialrådgiverkonflikten

154 dage i strejke og lockout
af Carsten Andersen, Søren Andersen, Meret Buddig, Niels Bo Christensen, John Guldager, Ellen Hansen, Sussi Hove, Henrik Mathiasen, Else Pape, Carsten Riisog Arne Skadhede (1982)
» Læs online

Samfundsstøtte eller socialpolitisk avantgarde

Et tilbageblik over 40 års socialrådgivning
Udgivet i anledning af Dansk Socialrådgiverforenings 40års jubilæum
af Hanne Reintoft (1978)
» Hent som pdf

Den Sociale Højskole 1937-1962

Jubilæumsskrift (1961)
» Hent som pdf

Videoer

Fra socialt engagement til rigtig fagforening

Videointerview med Alfred Dam, der var næstformand for Dansk Socialrådgiverforening 1959 – 1960
(varighed: 19 min)

Bare der er sol i dine øjne

Aarhus Revysternes revy 2019
(varighed: 60 min)

Et af Aarhus Revysternes særkender er, at de beskæftiger sig med det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige område frem for de traditionelle revyers parodier på politikere og TV-programmer.

Videoen er produceret af PerFrits og finansieret af Dansk Socialrådgiverforening efter idé af Historiegruppen, Dansk Socialrådgiverforening.

En hospitalssocialrådgivers erindringer om sit arbejdsliv

Et videointerview med Else Ebbesen (varighed: 35 min)

Om Aarhus revysterne

Aarhus revysternes historie

Aarhus Revysterne udspringer af en gammel dansk revytradition, hvor målet er, gennem humor og satire, både at spidde kendte problemstillinger og personer, at se vanskelige problemer i nye og skæve vinkler og at give folk et godt grin. Man kan være rimelig sikker på, at man både kommer til at slå sig på lårene af grin, blive berørt og krumme tær i skoene.

Et af Århus Revysternes særkender er, at de beskæftiger sig med det sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige område frem for de traditionelle revyers parodier på politikere og TV-programmer. Et andet særkende er, at det er den eneste turnerende revygruppe i Danmark bestående af socialarbejdere – ja muligvis den eneste i den ganske verden. Århus Revysterne lægger ikke fingrene imellem, når de skriver tekster og optræder. Det er ikke blot socialarbejderne, men også lederne, forskerne, underviserne, politikerne og klienterne, som må stå for skud.

Revygruppens medlemmer er eller har alle været aktive socialarbejdere, men bruger en stor del af deres fritid til at optræde. For ca. 25 år siden etablerede de foreningen til forøgelse af humor i socialt arbejde, fordi de fandt, at humoren kan give anledning til at se på sociale problemer og socialt arbejde på en ny måde – og fordi de synes at det er skide sjovt. De har siden turneret landet tyndt med deres selvskrevne revyer for at opfylde målet. Også udenfor socialarbejderkredse er der ofte bud efter Århus Revysterne, ligesom de har optrådt i radio og TV og er blevet portrætteret i landdækkende aviser. Der har også været bud efter Århus Revysterne i internationale sammenhæng. Gruppen har flere gange optrådt i Norge, ligesom de flere gange har optrådt på engelsk.

Det kan være vanskeligt at bevare sit dårlige humør eller sin hverdagsmelankoli. Årsagen er ganske enkelt, at nogle splitterravende gale socialrådgivere og en enkelt udstødt musikpædagog – også kaldet Århus Revysterne – er i farvandet.

“Vi leverer revy til enhver lejlighed – og parcelhus” udtaler revysternes forkvinde Tove Toft.

Men pas på. For man kan nemlig godt blive afhængig af at lytte til deres skæve tekster og se på deres underlige eksistenser i den posefuld sange og sketches, som de tager med. Der er i den aktuelle revy den rablende rapper, som godt vil give hånd – sådan da – der er den sociale kadet, der kan skabe ordnede forhold, der er kvinden, der har hele socialarbejderværktøjskassen i orden, der er konen fra Tolne som kan få alt ud af intet og omvendt, der er indvandreren, som er skyld i alt og derfor siger undskuld – for alt, der er Kisser, som fejer de gamle, der er flipperne, som synes alle skulle på bistand og meget meget mere. Der er faktisk noget for ethvert grin og såmænd også en del til eftertænksomhed bagefter.

Et enigt anmelderkorps har igen og igen udbrudt: “Vi har aldrig set noget lignende”.

Se dem før din kollega!

Oprindelse
Aarhus Revysterne fik først sit navn i begyndelsen af 1990’erne, da gruppen dannede foreningen Aarhus Revysterne – til forøgelse af humor i socialt arbejde. Men historien startede lang tid før.

Oprindelsen har flere spor. Ét spor er forskellige aktioner knyttet til faglige konflikter og/eller aktiviteter: Et aktivt arbejdsløshedsudvalg under socialrådgiverforeningens kreds Aarhus, som lavede gadeteater om arbejdsløshed; Arbejdsnedlæggelser blandt personale fra HK og Socialrådgiverforeningen, som førte til støttefester med optræden; Socialrådgivernes 154 dages langvarige strejke og lockout i 1981 med en masser af aktiviteter – herunder teater; et næsten fast indslag fra det der dengang blot hed Revygruppen på Socialrådgiverforeningens repræsentantskabsmøde. Et andet spor som knytter sig til optrædener ved sommer- og julefester i Aarhus kommune. Flere af de senere medlemmer i Revygruppen deltog i større eller mindre sommer- og julerevyer – og nogle gik af og til på tværs og lavede en mindre revy, som kunne bruges på flere arbejdspladser.

I slutningen af 1970’erne blev en gruppe af spillelystne – fra faglige aktiviteter og/eller julerevyer – enige om at lave en revy i forbindelse med en større samlet fejring mellem HK og socialrådgiverne efter en fælles arbejdsnedlæggelse. Det blev startskuddet til en samlet gruppe af revyster, som de efterfølgende år lavede flere revyer. Gruppen bestod igennem disse år primært af: Astrid Pedersen, Bodil Burian, Bjarne Trier Andersen, Vinnie Thomsen, Else Westergaard, Wolfgang Weisschädel og Lars Uggerhøj.

Efterhånden blev gruppen efterspurgt udenfor Aarhus – ikke mindst på de årlige repræsentantskabsmøder i socialrådgiverforeningen, hvilket ændrede gruppens sammensætning til en grundstamme af: Tove Toft, Bjarne Trier Andersen, Vinnie Thomsen, Mads Peter Holm, Eva Østergaard, Lise Busk, Hanne Eriksen og Lars Uggerhøj.

Omkring 1990 blev gruppens grundstamme igen ændret, da der var flere og flere efterspørgsler og nogle trådte ud. Desuden fik gruppen en fast pianist – Sten Roer. Og gruppen fik den sammensætning som grundlæggende er bestået til i dag: Tove Toft, Henrik Mathiasen, Lise Busk, Herluf Maribo, Tove Christiansen, Hanne Eriksen, Vinnie Thomsen, Sten Roer og Lars Uggerhøj. Vinnie Thomsen udtrådte af gruppen i 2001. Sten Roer døde i 2013. Lise Busk udtrådte af gruppen i 2016. Hun indgår dog af og til som vikar – under betegnelsen: Vikaren for helvede. Herluf Maribo udtrådte af gruppen i 2017 pga. sygdom – han medvirker dog stadig i et enkelt nummer. I 2007 indtrådte Lars Morell i gruppen som pianist – en overgang som afløser for Sten Roer, en overgang sammen med Sten Roer og overtog hvervet alene, da Sten døde i 2013. Lars Morell er den eneste ikke-socialrådgiver, som har været med i gruppen. Han betragtes dog som skabs-socialrådgiver med sin musikpædagogiske baggrund.

Indholdet
Mens revyerne i starten var rene lokalrevyer om det sociale arbejde i Aarhus kommune blev indholdet efterhånden ændret til fokus på sociale problemstillinger mere generelt, idet gruppen blev efterspurgt uden for Aarhus og i starten primært på socialrådgiverforeningens repræsentantskabsmøder. Fra at være parodier af lokale ledere og politikere samt kommentarer til den aarhusianske socialpolitik blev det til sange, sketches og monologer og landspolitiske sociale problemstillinger. Men også om arbejdsløshed, stress, nye metoder i socialt arbejde m.v.
Fra omkring 90’erne kom der flere og flere bud efter det der nu var blevet til Aarhus Revysterne. Dels fra socialrådgiver arbejdspladser, når der skulle fejres et eller andet, dels fra konferencer, hvor man havde brug for en revy i forbindelse med festmiddagen. Men også faggrupper og arbejdspladser uden for socialrådgiverområdet engagerede gruppen – eksempelvis pædagoger, lærere, sygeplejersker eller større konferencer med en stor blanding af faggrupper. Dermed ændrede gruppen også teksterne, så de kunne anvendes over for et mere bredt publikum – dog stadig med et stærkt socialt fokus. Af og til førte det også til optræden for eksempelvis forældre ved et skoleengagement og i nogle år fast optræden for almindeligt revypublikum på Caféen i Hov.

Gruppen har to gange været i TV – henholdsvis morgen TV med optræden og interview og en portræt udsendelse i TV2. Gruppen er desuden blevet portrætteret ved to større artikler i Jyllandsposten og Politiken.

Gruppen har 3-4 gange optrådt med revyer på engelsk i forbindelse med internationale konferencer i Danmark, ligesom gruppen 3 gange har optrådt i Norge.

Gruppens niche i revylandskabet har været det sociale-, pædagogiske, sundhedsmæssige felt og har modsat traditionelle revyer sjældent parodier på politikere. Det er nærmere politikken der skrives om og det er karakteristisk, at gruppen anvender stærk satire blandet med ’lagkagehumor’.

I 2004 udviklede gruppen et parallelt koncept i form af et fake konsulent bureau. Bureauet fik navnet: Falken, hvilket i realiteten var en udstoppet edderfugl, som et af medlemmerne bærer rundt på under hele optræden. Falken består af en række skæve arketyper, som alle er ansat i konsulentbureauet. Bureauet har en ledelse og en række tilknyttede medarbejdere, som hjælper med at afvikle bureauets opgaver. Hovedopgaven er at planlægge og afvikle store konferencer. Bureauet skrives in i programmet som konference styrer og præsenteres fra starten af konferencen. Herefter er de ansatte i bureauet hjælpsomme med på forskellig skæve måder at få deltagere ud og ind til oplæg, workshops, pauser m.v. – ved hjælp af specielt fremstillede skilte, sange, musik. Desuden præsenteres nogle eller alle oplægsholdere med korsang, rap eller nye former for beskrivelser af dem. Deltagerne følges til bords ved festmiddagen og der opføres en kort revy i løbet af festen eller konferencen. Gruppen har kørt konsulent bureauet Falken sideløbende med Aarhus Revysternes revyer.

Medvirkende gennem årene:
Astrid Pedersen
Bjarne Trier Andersen
Bodil Burian
Else Westergaard
Eva Østergaard
Hanne Eriksen
Henrik Mathiasen
Herluf Maribo
Lars Bjerg
Lars Morell
Lars Uggerhøj
Lise Busk
Mads Peter Holm
Peter Rytter
Sten Roer
Søren Thuesen
Tove Christiansen
Tove Toft
Ulla Brixen
Vinnie Thomsen
Wolfgang Weisschädel

Musikere:
Casper Edmonds
Dion Sommer
Gerda Rasmussen
Knud Clemens
Kurt Frimodt
Lars Morell
Morten Lindstrøm
Peter Friese
Sten Roer

Tekstforfattere:
Astrid Pedersen
Bjarne Trier Andersen
Henrik Mathiasen
Herluf Maribo
Lars Morell
Lars Uggerhøj
Lise Busk
Tove Toft

Instruktører:
Birthe Niilonen
John Batz
Niels Ellegaard
Ole Bjørn Rasmussen
Susan Goul

Kostumer, lys, lyd m.v.:
Gitte Holm
Jeanne Mastek
Mads Wahlberg
Mariane Johansen
Søren Holm
Vibeke Thomsen

Kontakt Medlemsservice