Begivenheder i DS og faget

Her kan du finde mere om særlige begivenheder og perioder i DS’ historier. Siden er under stadig udbygning

Sådan startede det

Hold 1 fra Den sociale Skole på besøg på rekreationshjemmet Næsseslottet ved Furesøen på Sjælland i 1938. Kvinden i kittel er sygeplejerske.

Dansk Socialrådgiverforening er stiftet 12. maj 1938

De første socialrådgivere blev uddannet i foråret 1938 og mødtes 1. april for at oprette en forening. Allerede 12. maj var Foreningen for Socialraadgivere uddannede ved Den Sociale Skole, København en realitet.

14. maj 1949 blev navnet ændret fra Foreningen for Socialrådgivere uddannede ved Den Sociale Skole, København til Dansk Socialrådgiverforening.

Helt fra start var det oppe at vende, om foreningen skulle være et socialfagligt forum eller først og fremmest kæmpe for bedre lønforhold. I de første paragraffer for socialrådgiverforeningen stod der blandt andet: “Foreningen er upolitisk. Dens Formaal er at varetage Medlemmernes faglige og økonomiske Interesser, at virke for Medlemmernes Dygtiggørelse, samt at fremme Samarbejdet mellem de forskellige Grene inden for socialt Arbejde. Medlemskontingentet udgør ½ procent af Gagen som Socialraadgiver, dog mindst 12 Kr. Aarligt, og erlægges halvårsvis forud i April og September Maaned.”

På det tidspunkt var lønnen for en socialrådgiver knap 2000 kroner årligt for otte timers arbejde dagligt, bortset fra søndag. Det samme fik lygtetænderne.

» Historien om socialrådgiveruddannelsens tilblivelse og de fem første formænd – fra PP fra workshop på Socialrådgiverdage 2017

Stiftelsesprotokollen

Her kan du se afskrift af forberedende møde 1.4.1938 forud for foreningens stiftelse, den håndskrevne stiftelsesprotokol fra 12. maj 1938 og de første love.

» Stiftelsesprotokollen

Jubilæer

75-års jubilæet 2013

I 2013 kunne Dansk Socialrådgiverforening fejre 75 års jubilæum. Her finder du en række materialer, som vi markerede jubilæummet med:

Tidslinje – 1938-2013

Socialrådgiveruddannelsen i lyst og nød

12. maj 1938 = DS

154 dage i strejke og lockout

Professionsstrategi

Jubilæumsnummer af fagbladet Socialrådgiveren Nr. 6/13 – 2. maj 2013

Seniorsektionens historie

I 1989 var der 64 seniormedlemmer i Dansk Socialrådgiverforening.  To af disse medlemmer, Inger Tuxen og Helge Andersen, indså behovet for at organisere seniorerne i en selvstændig seniorgruppe. Dette lykkedes, og man kunne holde stiftende generalforsamling i 1990. Seniorgruppen blev senere til Seniorsektionen og har nu (2017) over 1000 medlemmer.

Læs seniorsektionens historie her 

Strejke og lockout 1981

En af de skelsættende begivenheder i Dansk Socialrådgiverforenings historie var overenskomstfornyelsen i 1981. Medlemmerne stemte ”nej” til forhandlingsresultatet, og DS iværksatte strejke. Senere blev socialrådgiverne, som de første nogen sinde på det offentlige arbejdsmarked, lockoutet af arbejdsgiverne.

Se mere i bogen 154 dage i strejke og lockout.

Se plancherne fra 75-års jubilæet om konflikten i 1981.

Kontakt