Nye nationale retningslinjer: Forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Socialstyrelsen har lavet nye nationale retningslinjer til botilbud samt boformer for hjemløse. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.

Foranlediget af de triste sager, hvor medarbejdere er blevet dræbt på deres arbejdsplads, igangsatte Socialministeriet i 2016 et arbejde med at lave nationale retningslinjer til botilbud og forsorgshjem, om hvordan voldsomme episoder systematisk kan forebygges og håndteres.

Socialstyrelsen har i samarbejde med en række aktører udarbejdet retningslinjerne med udgangspunkt i forebyggelse ved at sætte fokus på trivsel og tryghed og samarbejde med borgeren. ”Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse” er en 110 sider lang publikation, som indeholder retningslinjer både for håndtering og for læring af voldsomme episoder samt de organisatoriske rammer. Retningslinjerne indeholder også et katalog over socialpædagogiske metoder og redskaber.

Retningslinjerne bygger på aktuel bedste viden fra forskning, undersøgelser og erfaringer fra praksis.

Få støtte til implementering af retningslinjer Socialstyrelsen har etableret et indsatsteam, som tilbyder støtte, vejledning og undervisning i forhold til at implementere de nationale retningslinjer og styrke praksis med at forebygge vold. Indsatsteamet skal løbende indsamle viden, og gode eksempler og redskaber vil blive indsamlet og formidlet.

Indsatsteamet kan både give støtte til ledere og medarbejdere på kommunale, regionale og private botilbud og forsorgshjem samt til forvaltningsniveauet i kommuner og regioner.

Hent publikationen på socialstyrelsen.dk ved at søge på: Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse.

Sidst i februar kan der via socialstyrelsen.dk søges om implementeringsstøtte.