DS skal kæmpe imod styringsdagsordenen

Der var en meget stor debatlyst til generalforsamlingen i Region Syd, selvom der var færre deltagere end i de to andre regioner. Især et oplæg ved sociolog Rasmus Willig satte gang i diskussioner om styring i den offentlige sektor, fortæller regionsformand Anne Jørgensen.

REGION SYD: Årets generalforsamling i Dansk Socialrådgiverforenings Region Syd startede med et oplæg af sociolog Rasmus Willig, som ud fra sin seneste bog ’Afvæbnet kritik’ talte om styring på offentlige arbejdspladser, og hvordan den kritik, offentligt ansatte ytrer, i dag ofte bliver gjort til et individuelt problem. Det satte gang i en heftig debat, fortæller regionsformand Anne Jørgensen.

– Det var et meget relevant oplæg, men også et virkelig uhyggeligt perspektiv på tilstandene med styring på arbejdspladserne, for mange i salen kunne nikke genkendende til, at de også oplever afvisninger og kritik på deres arbejdsplads. Så det var lidt deprimerende, at så mange fik en aha-oplevelse af, at styringen er så omfattende, siger hun og tilføjer:

– Samtidig skabte Rasmus Willigs oplæg en masse debat, og mange var meget optagede af, at der er brug for at gøre noget. Derfor blev der talt meget om, at DS skal kæmpe sammen med andre faglige organisationer for at ændre den styringsdagsorden, der spreder sig.

Stor debatlyst om det gode arbejdsliv

I sin mundtlige beretning kom Anne Jørgensen blandt andet ind på organiseringsindsatserne i foreningen, konsekvenserne af de nye fattigdomsskabende ydelser og arbejdet for at kæmpe imod dem, og hvordan et godt arbejdsmiljø hænger sammen med en god faglig ledelse.

Det førte til debat, for selvom der kun var 40 deltagere ved regionens generalforsamling, var debatlysten stor – og med de relativt få deltagere fik næsten alle blandet sig i debatten, fortæller hun med tilfredshed.

– Vi debatterede organiseringstankegangen, som folk bakkede op om med en klar opfordring til, at vi i foreningen husker på, at vi skal være tæt på medlemmerne – og selv når vi synes, vi er tæt på, vil der stadig være nogen, som synes, vi skal endnu tættere på. Der blev sagt, at det er ved at være synlige, vi får folk med i folden. Og alle var også enige om, at det er vigtigt at kæmpe for bedre vilkår til tillidsrepræsentanterne, siger hun.

Også debatoplægget om det gode arbejdsliv satte gang i deltagernes lyst til at ytre sig.

– Der var en rigtig vigtig og god debat om det gode arbejdsliv. Folk kunne sagtens se, at alle livsfaser ikke er ens, og at der kan være brug for fleksibilitet med forskellige arbejdsforhold. For det er svært at forestille sig, at der er ligeså meget damp på, når man rammer seniorårene, siger Anne Jørgensen og fortsætter:

– Men selvom mange kunne se sig selv arbejde mindre i perioder, var det sværere at se, hvornår man skulle kunne arbejde mere, for en større sagsstamme kan være svær at håndtere. Så hvis vi skal have fleksibiliteten til at gå op og ned i tid, understregede deltagerne, at der skal være ordentlige arbejdsforhold, så det ikke ender med, at det er arbejdsgiveren, der får fat i den lange ende.

Region Syds beretning blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.


Den nye bestyrelse i Region Syd

Der stillede seks nye kandidater op til regionsbestyrelsen, og selvom flere af de tidligere medlemmer havde valgt ikke at genopstille, blev der kampvalg om pladserne. Den nye bestyrelse består af:

 • Anne Jørgensen, regionsformand
 • Jesper Nissen
 • Anna Bak
 • Line Moth
 • Hanne Sørensen
 • Heidi Poulsen
 • Birthe Povlsen
 • Mie Vode Moll – NY
 • Gitte Nørrevang – NY
 • Ina Skousbo – NY
 • Jannie Bertz – NY