Løn

Socialrådgiveres løn består af en grundløn og tillæg, som tillidsrepræsentanterne (TR) i Dansk Socialrådgiverforening forhandler for medlemmerne lokalt på arbejdspladsen.

Lønniveau

En nyuddannet socialrådgiver ansat i kommune eller region på grundlønstrin 31 får 28.454 kr. og 29.409 kr. pr. måned i grundløn.

Dertil kommer eventuelt funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn, som forhandles af din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

I overenskomsterne på det offentlige område er der også aftalt en pensionsordning.

Hvordan afgøres lønnen i kommuner og regioner?

Dansk Socialrådgiverforening forhandler de generelle løn- og arbejdsvilkår med arbejdsgivernes organisationer hvert tredje år. Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du indflydelse på overenskomstforhandlingerne bl.a. gennem din tillidsrepræsentant og ved urafstemningen om overenskomstresultatet.

Dertil kommer de lokale lønforhandlinger, som din tillidsrepræsentant foretager med arbejdsgiveren. TR forhandler løntillæg for særlige funktioner, kvalifikationer og resultater.

Tillidsrepræsentanten skal have et mandat fra socialrådgiverklubben til lønforhandlingerne. Dvs. at DS-medlemmerne på arbejdspladsen skal være enige om en lønstrategi.

Hvordan afgøres lønnen andre steder?

Lønforhandlinger på statens område ligner det kommunale område temmelig meget, hvorimod lønnen for privatansatte afhænger af den konkrete overenskomst, der er indgået med arbejdspladsen

Kontakt

Formand i SDS

Henrik Degn
hdegn@live.dk

Konsulent i DS

Nicolai Paulsen
Mail: np@socialraadgiverne.dk