Løn

Socialrådgiveres løn består af en grundløn og tillæg, som tillidsrepræsentanterne (TR) i Dansk Socialrådgiverforening forhandler for medlemmerne lokalt på arbejdspladsen.

Lønniveau

En nyuddannet socialrådgiver i en kommune ansættes som udgangspunkt på trin 32. I regionerne ansættes en nyuddannet som udgangspunkt på grundlønstrin 32. I staten ansættes en nyuddannet socialrådgiver som udgangspunkt på basistrin 1.

» Se de aktuelle lønsatser

Ud over grundlønnen er der mulighed for funktionstillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn, som forhandles af din tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

I overenskomsterne på det offentlige område er der også aftalt en arbejdsgiverbetalt pensionsordning.

Hvordan afgøres lønnen på det offentlige område?

Dansk Socialrådgiverforening forhandler de generelle løn- og arbejdsvilkår med arbejdsgivernes organisationer hvert tredje år. Som medlem af Dansk Socialrådgiverforening har du indflydelse på overenskomstforhandlingerne bl.a. gennem din tillidsrepræsentant og ved urafstemningen om overenskomstresultatet.

Dertil kommer de lokale lønforhandlinger, som din tillidsrepræsentant foretager med arbejdsgiveren. TR forhandler løntillæg for særlige funktioner, kvalifikationer og resultater.

Tillidsrepræsentanten skal have et mandat fra socialrådgiverklubben til lønforhandlingerne. Dvs. at DS-medlemmerne på arbejdspladsen skal være enige om en lønstrategi.

Hvordan afgøres lønnen andre steder?

Lønnen for privatansatte afhænger af den konkrete overenskomst, der er indgået med arbejdspladsen. Her kan TR også forhandle om tillæg ud over grundlønnen.

» Se, hvor der er indgået overenskomster mellem de private organisationer og Dansk Socialrådgiverforening.

Kontakt

Formand i SDS

Rikke Flebbe
sdsformand@socialraadgiverne.dk