Baggrund for etablering af faggruppen Akademiske Socialrådgivere

Et stort og stigende antal socialrådgivere vælger disse år at videreuddanne sig på master- eller kandidatniveau, ligesom flere ønsker at gå videre med en ph.d.-uddannelse.

Dette sker som oftest ud fra en fortsat interesse for sociale problemer og socialt arbejdes praksis, men også som udtryk for karriere- og kompetenceudvikling, hvor målet er at arbejde på et højere teoretisk niveau end grunduddannelsen giver mulighed for fx som konsulenter, ledere, undervisere eller forskere.

DS vil gerne tilbyde denne gruppe – de akademiske socialrådgivere – et dynamisk og attraktivt foreningsmæssigt ståsted med fokus på sociale arbejdsområder og netværksdannelse.

Derfor indbød DS til konference den 23.03.10 på Den sociale højskole i København, hvor knap 70 akademiske socialrådgivere mødte op.

Et af formålene med konferencen var at indkredse akademiske socialrådgiveres ”X-faktor” på et arbejdsmarked, der er befolket af andre akademikere, og dermed undersøge de muligheder og udfordringer, som akademiske socialrådgivere står overfor.

Et andet formål var at skabe dialog om akademiske socialrådgiveres løn- og ansættelsesforhold, herunder forventning til DS som faglig organisation.

Endelig var det formålet at få deltagernes opbakning til etablering af et blivende fagligt forum og netværk, som i samarbejde med DS fremover kan varetage gruppens særlige interesse samt sikre relevante faglige aktiviteter.

Konferencen endte op med at der blev fastsat en dag for en stiftende generalforsamling for en faggruppe for akademiske socialrådgivere.

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 26. oktober 2010 på Frederiksberg.

Kontakt DS’ faggruppesekretær

Skal du have jeres arrangement på hjemmesiden, har du spørgsmål vedr. praktiske oplysninger om faggrupperne, Aktivitetspuljen mv.

Kontakt Søs Ammentorp. Tlf. 3338 6160 Mail sa@socialraadgiverne.dk