Nyheder

Seksuelle overgreb: Samtale mellem offer og krænker kan være et vigtigt skridt

Ny bog sætter fokus på potentialet i at lade offer og krænker mødes i en terapeutisk ramme. Socialrådgiver og daglig leder af Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, Anette Baadsgaard, forklarer, hvorfor metoden også egner sig, når overgreb er begået af børn og unge under 18 år mod andre børn.

12.01.2017

SKAT stopper tvangsindkrævning af udsattes restskat

Socialrådgiver vinder på vegne af en borger sag ved Landsskatteretten. Afgørelsen sikrer, at SKAT ændrer praksis, så det igen bliver muligt for folk i økonomisk nød at få henstand med indregnet restskat.

31.10.2013